en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za júl 2008

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.07. 908  0,435 
02.07. 884  34  3,672 
03.07. 889  22  2,404 
04.07. 872  29  3,190 
07.07. 2 410  14  47  1,902 
08.07. 925  10  29  3,008 
09.07. 875  16  1,780 
10.07. 880  25  2,744 
11.07. 892  10  10  1,096 
14.07. 2 432  20  35  1,407 
15.07. 906  10  12  1,293 
16.07. 932  18  1,879 
17.07. 938  10  29  2,968 
18.07. 914  10  20  2,119 
21.07. 2 486  12  42  1,654 
22.07. 977  10  20  1,986 
23.07. 907  12  23  2,442 
24.07. 896  21  2,275 
25.07. 968  10  32  3,168 
28.07. 2 426  16  48  1,928 
29.07. 932  35  3,597 
30.07. 896  27  2,900 
31.07. 906  16  1,720 
Priemer 1 176  10  26  2,242 
Spolu 27 051  222  594 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.07. 0,000  0,000  76,892  0,010  0,099  0,129 
02.07. 0,000  0,000  78,686  0,004  165,916  67,830 
03.07. 0,000  0,000  73,053  0,003  207,333  73,945 
04.07. 0,000  0,000  75,979  0,021  250,143  76,697 
07.07. 0,000  0,000  184,944  0,019  55,303  23,018 
08.07. 0,000  0,000  78,472  0,022  965,147  92,479 
09.07. 0,000  0,000  84,073  0,009  0,607  0,717 
10.07. 0,000  0,000  91,317  0,023  4 186,440  97,865 
11.07. 0,000  0,000  89,154  0,018  0,028  0,032 
14.07. 0,000  0,000  221,236  0,037  0,273  0,123 
15.07. 0,000  0,000  94,145  0,032  111,239  54,153 
16.07. 0,000  0,000  97,842  0,006  1,610  1,619 
17.07. 0,000  0,000  93,048  0,175  911,241  90,719 
18.07. 0,000  0,000  85,988  0,021  297,538  77,575 
21.07. 0,000  0,000  204,743  0,019  1,334  0,647 
22.07. 0,000  0,000  85,718  0,014  32,347  27,394 
23.07. 0,000  0,000  79,376  0,006  897,839  91,877 
24.07. 0,000  0,000  71,863  0,014  24,806  25,657 
25.07. 0,000  0,000  80,830  0,008  677,233  89,336 
28.07. 0,000  0,000  197,800  0,022  2 330,152  92,175 
29.07. 0,000  0,000  82,142  0,001  1 392,921  94,431 
30.07. 0,000  0,000  78,099  0,014  1 481,041  94,990 
31.07. 0,000  0,000  81,321  0,025  4 325,076  98,154 
Priemer 0,000  0,000  103,770  0,023  796,333  55,285 
Spolu 0,000  0,000  2 386,721  0,523  18 315,666 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období