en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za august 2008

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.08. 936  25  2,580 
04.08. 2 484  12  56  2,194 
05.08. 902  16  1,728 
06.08. 932  12  29  2,980 
07.08. 938  0,946 
08.08. 941  16  22  2,247 
11.08. 2 363  18  37  1,530 
12.08. 978  19  1,891 
13.08. 912  17  1,818 
14.08. 938  24  2,484 
15.08. 915  17  1,812 
18.08. 2 442  20  29  1,164 
19.08. 897  12  22  2,363 
20.08. 966  14  1,426 
21.08. 967  21  2,108 
22.08. 919  15  1,596 
25.08. 2 405  12  28  1,145 
26.08. 1 030  0,861 
27.08. 928  13  1,370 
28.08. 960  12  23  2,312 
Priemer 1 238  22  1,828 
Spolu 24 753  188  445 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.08. 0,000  0,000  78,056  0,006  1 640,094  95,457 
04.08. 0,000  0,000  186,330  0,031  296,782  61,427 
05.08. 0,000  0,000  78,838  0,008  220,308  73,644 
06.08. 0,000  0,000  73,637  0,007  555,890  88,302 
07.08. 0,000  0,000  82,994  0,010  0,920  1,096 
08.08. 0,000  0,000  81,049  0,015  273,054  77,108 
11.08. 0,000  0,000  209,038  0,019  27,845  11,754 
12.08. 0,000  0,000  99,596  0,029  844,331  89,446 
13.08. 0,000  0,000  87,224  0,012  1 234,928  93,402 
14.08. 0,000  0,000  88,717  0,015  666,937  88,258 
15.08. 0,000  0,000  93,635  0,015  103,989  52,616 
18.08. 0,000  0,000  228,352  0,130  413,395  64,404 
19.08. 0,000  0,000  88,042  0,026  60,584  40,755 
20.08. 0,000  0,000  89,019  0,022  65,500  42,384 
21.08. 0,000  0,000  83,924  0,027  811,386  90,623 
22.08. 0,000  0,000  85,352  0,003  0,142  0,166 
25.08. 0,000  0,000  197,122  0,040  3,598  1,792 
26.08. 0,000  0,000  83,949  0,018  25,166  23,060 
27.08. 0,000  0,000  81,945  0,027  0,125  0,152 
28.08. 0,000  0,000  82,378  0,011  2 606,956  96,936 
Priemer 0,000  0,000  108,960  0,024  492,597  54,639 
Spolu 0,000  0,000  2 179,197  0,471  9 851,930 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období