en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za september 2008

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.09. 4 204  18  60  1,401 
03.09. 917  19  2,013 
04.09. 938  10  16  1,660 
05.09. 969  20  19  1,885 
08.09. 2 434  10  42  1,689 
09.09. 952  10  24  2,434 
10.09. 339  12  29  7,632 
11.09. 1 543  14  10  0,638 
12.09. 905  10  18  1,929 
16.09. 2 721  49  1,768 
17.09. 1 601  34  19  1,149 
18.09. 938  14  23  2,359 
19.09. 975  27  2,673 
22.09. 2 082  37  1,746 
23.09. 1 292  24  20  1,497 
24.09. 966  15  1,520 
25.09. 942  18  26  2,637 
26.09. 975  23  2,286 
29.09. 2 570  18  47  1,784 
30.09. 931  31  3,196 
Priemer 1 460  13  28  2,195 
Spolu 29 194  251  554 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.09. 0,000  0,000  319,619  0,078  1,065  0,332 
03.09. 0,000  0,000  87,564  0,011  0,226  0,257 
04.09. 0,000  0,000  80,030  0,036  1 028,982  92,781 
05.09. 0,000  0,000  83,212  0,005  168,033  66,879 
08.09. 0,000  0,000  198,219  0,022  279,860  58,536 
09.09. 0,000  0,000  86,615  0,001  104,867  54,766 
10.09. 0,000  0,000  39,645  0,027  269,384  87,163 
11.09. 0,000  0,000  140,006  0,010  204,210  59,325 
12.09. 0,000  0,000  101,968  0,025  5,961  5,522 
16.09. 0,000  0,000  225,930  0,001  0,387  0,171 
17.09. 0,000  0,000  189,901  0,059  42,208  18,180 
18.09. 0,000  0,000  99,231  0,012  828,279  89,300 
19.09. 0,000  0,000  92,081  0,028  1 435,089  93,969 
22.09. 0,000  0,000  160,018  0,000  420,762  72,448 
23.09. 0,000  0,000  143,929  0,052  0,152  0,106 
24.09. 0,000  0,000  95,011  0,010  113,558  54,444 
25.09. 0,000  0,000  82,012  0,037  1 399,790  94,463 
26.09. 0,000  0,000  78,517  0,005  3 011,337  97,459 
29.09. 0,000  0,000  203,284  0,036  283,242  58,213 
30.09. 0,000  0,000  78,574  0,003  1 045,148  93,007 
Priemer 0,000  0,000  129,268  0,023  532,127  54,866 
Spolu 0,000  0,000  2 585,366  0,458  10 642,540 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období