en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za október 2008

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.10. 939  10  14  1,454 
02.10. 900  10  32  3,397 
03.10. 896  16  1,739 
06.10. 1 926  36  1,833 
07.10. 624  64  9,302 
08.10. 641  20  3,026 
09.10. 627  45  6,696 
10.10. 646  44  6,377 
13.10. 1 722  14  0,805 
14.10. 594  74  11,078 
15.10. 630  37  5,547 
16.10. 639  39  5,735 
17.10. 647  39  5,677 
20.10. 1 539  59  3,692 
21.10. 856  43  4,783 
22.10. 642  21  3,167 
23.10. 638  30  4,491 
24.10. 621  40  6,051 
27.10. 1 742  78  4,276 
28.10. 616  57  8,470 
29.10. 634  30  4,505 
30.10. 662  30  4,335 
31.10. 630  38  5,689 
Priemer 870  39  4,875 
Spolu 20 011  43  900 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.10. 0,000  0,000  84,154  0,007  300,273  78,108 
02.10. 0,000  0,000  80,159  0,004  407,971  83,578 
03.10. 0,000  0,000  80,439  0,015  2 995,035  97,384 
06.10. 0,000  0,000  114,808  0,001  402,542  77,808 
07.10. 0,000  0,000  39,036  0,000  1 669,177  97,715 
08.10. 0,000  0,000  42,928  0,000  0,686  1,572 
09.10. 0,000  0,000  45,983  0,000  2 221,350  97,972 
10.10. 0,000  0,000  50,709  0,000  2 180,875  97,728 
13.10. 0,000  0,000  132,298  0,002  639,429  82,857 
14.10. 0,000  0,000  49,492  0,000  441,488  89,920 
15.10. 0,000  0,000  54,915  0,000  2 408,509  97,771 
16.10. 0,000  0,000  55,642  0,008  192,429  77,568 
17.10. 0,000  0,000  55,045  0,001  1 453,083  96,350 
20.10. 0,000  0,000  114,516  0,000  1 650,527  93,512 
21.10. 0,000  0,000  53,098  0,000  782,470  93,645 
22.10. 0,000  0,000  44,094  0,000  48,500  52,380 
23.10. 0,000  0,000  44,542  0,000  333,073  88,204 
24.10. 0,000  0,000  41,820  0,000  284,337  87,178 
27.10. 0,000  0,000  107,461  0,001  2 491,723  95,866 
28.10. 0,000  0,000  38,844  0,000  128,873  76,840 
29.10. 0,000  0,000  41,906  0,003  4 668,054  99,110 
30.10. 0,000  0,000  42,820  0,000  19,839  31,662 
31.10. 0,000  0,000  43,273  0,000  571,209  92,958 
Priemer 0,000  0,000  63,391  0,002  1 143,107  82,073 
Spolu 0,000  0,000  1 457,982  0,042  26 291,452 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období