en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za november 2008

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
03.11. 1 740  64  3,548 
04.11. 650  32  4,692 
05.11. 639  55  7,925 
06.11. 672  30  4,267 
07.11. 614  48  7,251 
10.11. 1 762  62  3,399 
11.11. 624  37  5,598 
12.11. 648  52  7,429 
13.11. 670  28  4,011 
14.11. 642  37  5,449 
18.11. 2 385  79  3,206 
19.11. 640  42  6,158 
20.11. 658  34  4,913 
21.11. 627  46  6,835 
24.11. 1 799  35  1,908 
25.11. 618  46  6,907 
26.11. 630  40  5,970 
27.11. 633  27  4,091 
28.11. 653  28  4,112 
Priemer 911  43  5,141 
Spolu 17 304  822 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
03.11. 0,000  0,000  96,605  0,000  742,839  88,492 
04.11. 0,000  0,000  38,647  0,000  716,714  94,884 
05.11. 0,000  0,000  38,392  0,000  4 993,082  99,237 
06.11. 0,000  0,000  43,406  0,000  319,230  88,030 
07.11. 0,000  0,000  42,639  0,000  1 405,614  97,056 
10.11. 0,000  0,000  116,081  0,000  742,421  86,479 
11.11. 0,000  0,000  50,163  0,000  4,496  8,226 
12.11. 0,000  0,000  53,759  0,000  856,505  94,094 
13.11. 0,000  0,000  55,840  0,000  1 201,233  95,558 
14.11. 0,000  0,000  56,960  0,000  3 475,445  98,388 
18.11. 0,000  0,000  170,597  0,000  248,502  59,294 
19.11. 0,000  0,000  51,039  0,000  3 533,782  98,576 
20.11. 0,000  0,000  51,901  0,000  1 137,665  95,637 
21.11. 0,000  0,000  50,857  0,000  987,128  95,100 
24.11. 0,000  0,000  117,039  0,000  425,055  78,410 
25.11. 0,000  0,000  44,457  0,001  17,231  27,932 
26.11. 0,000  0,000  45,278  0,000  824,612  94,795 
27.11. 0,000  0,000  47,995  0,000  318,524  86,905 
28.11. 0,000  0,000  47,276  0,000  593,460  92,622 
Priemer 0,000  0,000  64,154  0,000  1 186,502  83,143 
Spolu 0,000  0,000  1 218,931  0,001  22 543,538 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období