en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za december 2008

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.12. 1 822  64  3,390 
02.12. 653  34  4,949 
03.12. 645  42  6,114 
04.12. 656  27  3,953 
05.12. 667  39  5,493 
08.12. 1 777  58  3,161 
09.12. 654  38  5,491 
10.12. 656  47  6,686 
11.12. 648  32  4,706 
12.12. 638  27  4,060 
15.12. 1 788  77  4,129 
16.12. 628  32  4,848 
17.12. 624  51  7,556 
18.12. 640  31  4,620 
19.12. 650  58  8,146 
22.12. 1 813  76  4,023 
23.12. 664  32  4,598 
29.12. 3 218  66  2,010 
30.12. 634  52  7,580 
31.12. 634  0,000 
Priemer 1 005  44  4,776 
Spolu 20 109  10  883 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.12. 0,000  0,000  114,734  0,000  1 058,558  90,221 
02.12. 0,000  0,000  41,889  0,000  371,884  89,876 
03.12. 0,000  0,000  44,818  0,000  1 061,222  95,948 
04.12. 0,000  0,000  45,091  0,000  178,880  79,868 
05.12. 0,000  0,000  50,290  0,002  96,444  65,726 
08.12. 0,000  0,000  124,485  0,000  206,704  62,413 
09.12. 0,000  0,000  46,116  0,000  398,273  89,623 
10.12. 0,000  0,000  51,320  0,000  4 040,465  98,746 
11.12. 0,000  0,000  61,404  0,000  197,420  76,276 
12.12. 0,000  0,000  63,297  0,000  98,038  60,767 
15.12. 0,000  0,000  166,247  0,000  1 043,399  86,257 
16.12. 0,000  0,000  64,126  0,000  68,277  51,568 
17.12. 0,000  0,000  65,713  0,000  1 049,315  94,107 
18.12. 0,000  0,000  63,112  0,000  448,486  87,664 
19.12. 0,000  0,000  61,356  0,009  471,378  88,481 
22.12. 0,000  0,000  160,955  0,000  827,424  83,715 
23.12. 0,000  0,000  75,600  0,000  475,670  86,286 
29.12. 0,000  0,000  146,894  0,000  442,474  75,076 
30.12. 0,000  0,000  45,383  0,000  358,432  88,761 
31.12. 0,000  0,000  49,289  0,000  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  77,106  0,001  644,637  77,569 
Spolu 0,000  0,000  1 542,119  0,011  12 892,743 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období