en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za rok 2003

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
MesiacKlientske úhrady z tretej strany Medzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
I 17 733  116  0,011 
II 17 135  105  0,006 
III 18 759  91  0,005 
IV 17 648  81  0,006 
V 17 951  145  0,006 
VI 18 279  168  68  0,367 
VII 19 266  257  0,010 
VIII 17 924  160  0,011 
IX 20 369  196  0,005 
X 20 302  218  0,024 
XI 17 810  228  0,017 
XII 20 829  263  0,014 
Priemer 18 667  169  0,040 
Spolu 224 005  2 028  90 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
MesiacKlientske úhrady z tretej strany Medzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
I 0,000  0,000  42 762,799  0,133  196,049  0,456 
II 0,000  0,000  56 172,007  0,123  14,453  0,026 
III 0,000  0,000  42 118,547  0,154  14,453  0,034 
IV 0,000  0,000  31 658,122  0,090  14,453  0,046 
V 0,000  0,000  21 691,075  0,302  14,453  0,067 
VI 0,000  0,000  23 105,490  0,381  97,817  0,422 
VII 0,000  0,000  43 793,052  61,926  144,623  0,329 
VIII 0,000  0,000  49 593,214  0,329  12,208  0,025 
IX 0,000  0,000  39 380,591  6,134  12,120  0,031 
X 0,000  0,000  25 157,618  3,662  11 838,183  31,996 
XI 0,000  0,000  40 759,222  0,653  11,693  0,029 
XII 0,000  0,000  98 240,195  0,641  156,894  0,159 
Priemer 0,000  0,000  42 869,328  6,211  1 043,950  2,802 
Spolu 0,000  0,000  514 431,932  74,528  12 527,399 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období