en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za rok 2004

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
MesiacKlientske úhrady z tretej strany Medzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
I 18 720  239  0,021 
II 17 918  196  0,006 
III 20 778  238  0,005 
IV 18 827  235  0,010 
V 19 154  194  0,016 
VI 18 862  269  0,005 
VII 17 752  227  0,011 
VIII 19 081  237  0,005 
IX 17 861  250  0,011 
X 16 783  218  0,012 
XI 18 533  241  0,005 
XII 19 005  287  0,000 
Priemer 18 606  236  0,009 
Spolu 223 274  2 831  20 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
MesiacKlientske úhrady z tretej strany Medzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
I 0,000  0,000  18 633,841  0,441  2 745,591  12,842 
II 0,000  0,000  25 206,644  0,363  9,087  0,036 
III 0,000  0,000  8 697,101  0,393  8,654  0,099 
IV 0,000  0,000  8 723,346  0,423  6,904  0,079 
V 0,000  0,000  32 892,998  0,340  6,451  0,020 
VI 0,000  0,000  37 113,957  0,813  5,856  0,016 
VII 0,000  0,000  32 629,002  0,516  95,132  0,291 
VIII 0,000  0,000  28 935,477  0,467  5,341  0,018 
IX 0,000  0,000  25 367,753  0,441  5,448  0,021 
X 0,000  0,000  18 085,578  0,659  6,566  0,036 
XI 0,000  0,000  4 367,076  0,479  38,246  0,868 
XII 0,000  0,000  5 140,492  0,637  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  20 482,772  0,498  244,440  1,194 
Spolu 0,000  0,000  245 793,265  5,972  2 933,276 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období