en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za rok 2005

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
MesiacKlientske úhrady z tretej strany Medzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
I 18 117  216  0,005 
II 17 752  229  0,000 
III 19 692  223  0,005 
IV 18 706  235  0,000 
V 20 708  291  0,000 
VI 20 816  259  0,000 
VII 20 670  228  0,005 
VIII 23 859  279  0,000 
IX 21 933  348  0,000 
X 21 986  320  0,000 
XI 21 817  266  0,000 
XII 24 041  304  0,004 
Priemer 20 899  267  0,002 
Spolu 250 097  3 198 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
MesiacKlientske úhrady z tretej strany Medzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
I 0,000  0,000  3 671,490  0,400  56,650  1,519 
II 0,000  0,000  3 632,750  0,326  0,000  0,000 
III 0,000  0,000  4 114,643  0,379  0,037  0,001 
IV 0,000  0,000  4 031,406  0,389  0,000  0,000 
V 0,000  0,000  4 540,593  0,641  0,000  0,000 
VI 0,000  0,000  4 395,659  0,367  0,000  0,000 
VII 0,000  0,000  4 252,078  0,610  32,732  0,764 
VIII 0,000  0,000  4 743,745  0,665  0,000  0,000 
IX 0,000  0,000  4 509,595  0,584  0,000  0,000 
X 0,000  0,000  4 755,469  0,850  0,000  0,000 
XI 0,000  0,000  4 868,985  0,792  0,000  0,000 
XII 0,000  0,000  5 766,454  1,188  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  4 452,607  0,601  7,472  0,191 
Spolu 0,000  0,000  53 282,867  7,191  89,419 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období