en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za rok 2006

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
MesiacKlientske úhrady z tretej strany Medzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
I 25 824  316  0,008 
II 23 413  290  0,000 
III 26 132  331  0,000 
IV 23 311  278  0,000 
V 26 812  305  0,004 
VI 25 183  295  0,000 
VII 25 334  249  0,004 
VIII 26 065  267  0,000 
IX 24 110  212  0,000 
X 27 091  320  0,000 
XI 25 363  286  0,000 
XII 24 740  324  0,004 
Priemer 25 423  291  0,002 
Spolu 303 378  3 473 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
MesiacKlientske úhrady z tretej strany Medzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
I 0,000  0,000  4 564,142  1,396  24,639  0,537 
II 0,000  0,000  4 303,108  0,953  0,000  0,000 
III 0,000  0,000  4 902,866  1,207  0,000  0,000 
IV 0,000  0,000  4 492,791  1,076  0,000  0,000 
V 0,000  0,000  3 738,463  0,787  0,009  0,000 
VI 0,000  0,000  3 597,346  0,545  0,000  0,000 
VII 0,000  0,000  3 620,056  0,515  28,983  0,794 
VIII 0,000  0,000  3 690,477  0,472  0,000  0,000 
IX 0,000  0,000  3 530,260  0,615  0,000  0,000 
X 0,000  0,000  3 929,898  0,827  0,000  0,000 
XI 0,000  0,000  3 870,626  0,637  0,000  0,000 
XII 0,000  0,000  3 881,697  0,862  1,000  0,026 
Priemer 0,000  0,000  4 032,547  0,829  4,578  0,114 
Spolu 0,000  0,000  48 121,730  9,892  54,631 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období