en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za rok 2007

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
MesiacKlientske úhrady z tretej strany Medzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
I 27 422  318  0,007 
II 24 086  338  0,000 
III 26 518  349  25  0,093 
IV 22 896  176  138  0,595 
V 23 342  201  148  0,625 
VI 20 827  184  160  0,756 
VII 22 860  159  351  1,502 
VIII 23 522  172  405  1,681 
IX 21 853  168  391  1,745 
X 25 552  206  653  2,472 
XI 23 304  192  520  2,165 
XII 24 836  174  416  1,636 
Priemer 23 918  220  267  1,106 
Spolu 287 018  2 637  3 209 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
MesiacKlientske úhrady z tretej strany Medzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
I 0,000  0,000  3 249,202  0,607  44,765  1,359 
II 0,000  0,000  2 993,354  0,605  0,000  0,000 
III 0,000  0,000  3 373,663  0,516  0,159  0,005 
IV 0,000  0,000  2 164,572  0,285  0,477  0,022 
V 0,000  0,000  2 035,057  0,459  0,417  0,020 
VI 0,000  0,000  1 976,504  0,417  0,446  0,023 
VII 0,000  0,000  2 143,177  0,337  10 846,439  83,499 
VIII 0,000  0,000  2 107,680  0,323  3 105,176  59,564 
IX 0,000  0,000  2 002,638  0,678  6 320,746  75,933 
X 0,000  0,000  2 382,365  0,388  11 183,037  82,436 
XI 0,000  0,000  2 296,666  0,485  45 457,862  95,190 
XII 0,000  0,000  2 628,569  0,711  25 842,272  90,765 
Priemer 0,000  0,000  2 446,121  0,484  8 566,816  40,735 
Spolu 0,000  0,000  29 353,447  5,811  102 801,796 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období