en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za rok 2008

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
MesiacKlientske úhrady z tretej strany Medzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
I 25 990  215  428  1,607 
II 24 477  185  464  1,847 
III 25 484  191  516  1,970 
IV 24 757  202  547  2,145 
V 23 958  244  436  1,770 
VI 25 740  214  525  1,983 
VII 27 051  222  594  2,132 
VIII 24 753  188  445  1,753 
IX 29 194  251  554  1,847 
X 20 011  43  900  4,295 
XI 17 304  822  4,534 
XII 20 109  10  883  4,204 
Priemer 24 069  164  593  2,507 
Spolu 288 828  1 968  7 114 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
MesiacKlientske úhrady z tretej strany Medzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
I 0,000  0,000  2 179,375  0,518  24 150,058  91,721 
II 0,000  0,000  2 143,098  0,414  7 713,339  78,254 
III 0,000  0,000  2 297,561  0,464  7 348,608  76,178 
IV 0,000  0,000  2 387,731  0,480  14 762,939  86,076 
V 0,000  0,000  2 259,202  0,436  5 025,486  68,983 
VI 0,000  0,000  2 400,300  0,535  12 506,556  83,895 
VII 0,000  0,000  2 386,721  0,523  18 315,667  88,469 
VIII 0,000  0,000  2 179,196  0,470  9 851,931  81,884 
IX 0,000  0,000  2 585,367  0,458  10 642,541  80,452 
X 0,000  0,000  1 457,984  0,043  26 291,449  94,746 
XI 0,000  0,000  1 218,929  0,002  22 543,539  94,870 
XII 0,000  0,000  1 542,118  0,011  12 892,741  89,317 
Priemer 0,000  0,000  2 086,465  0,363  14 337,071  84,570 
Spolu 0,000  0,000  25 037,582  4,354  172 044,854 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období