en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za február 2003

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
03.02. 281 374  520  1 578  6 786  290 258 (283 472) 
04.02. 253 394  573  617  8 200  262 784 (254 584) 
05.02. 220 228  698  666  3 014  224 606 (221 592) 
06.02. 434 179  604  699  12 331  447 813 (435 482) 
07.02. 343 494  608  632  4 435  349 169 (344 734) 
10.02. 461 500  540  1 506  14 313  477 859 (463 546) 
11.02. 563 881  560  728  6 186  571 355 (565 169) 
12.02. 387 649  697  634  13 665  402 645 (388 980) 
13.02. 435 504  613  706  15 750  452 573 (436 823) 
14.02. 348 072  554  707  78 991  428 324 (349 333) 
17.02. 878 682  360  1 604  7 075  887 721 (880 646) 
18.02. 457 577  763  710  18 166  477 216 (459 050) 
19.02. 262 363  542  696  77 926  341 527 (263 601) 
20.02. 291 497  550  691  8 834  301 572 (292 738) 
21.02. 314 447  611  679  4 659  320 396 (315 737) 
24.02. 226 907  501  1 544  3 258  232 210 (228 952) 
25.02. 239 433  542  688  9 997  250 660 (240 663) 
26.02. 279 062  593  705  11 961  292 321 (280 360) 
27.02. 215 163  564  723  14 505  230 955 (216 450) 
28.02. 199 788  537  728  4 052  205 105 (201 053) 
Priemer 354 710  577  862  16 205  372 353 (356 148) 
Podiel 95,26% (99,60%)  0,15% (0,16%)  0,23% (0,24%)  4,35% ( – )  100,00% 
Spolu 7 094 194  11 530  17 241  324 104  7 447 069 (7 122 965) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
03.02. 36 492,798  93 804,860  19 872,525  150 346,538 
04.02. 18 548,914  73 490,185  3 390,472  95 768,601 
05.02. 29 143,326  177 525,528  8 556,319  215 306,070 
06.02. 27 043,736  63 362,714  109,974  90 636,962 
07.02. 24 878,996  65 879,024  970,173  91 809,310 
10.02. 26 186,438  59 352,167  322,834  86 577,439 
11.02. 21 760,477  52 652,740  1 074,699  75 589,129 
12.02. 25 675,733  208 896,942  668,502  235 325,587 
13.02. 23 254,666  73 140,246  3 314,330  99 818,458 
14.02. 19 684,319  73 966,580  1 048,303  94 944,384 
17.02. 15 261,875  23 225,681  2 851,467  41 461,651 
18.02. 22 023,164  88 004,040  3 701,438  113 893,959 
19.02. 21 571,283  186 084,622  2 268,010  210 036,962 
20.02. 14 530,746  58 900,423  379,559  73 876,249 
21.02. 21 220,639  115 566,048  940,295  137 856,469 
24.02. 16 676,920  79 252,960  785,698  96 814,861 
25.02. 21 765,593  69 912,598  541,189  92 314,126 
26.02. 27 405,371  210 159,545  1 574,467  239 205,720 
27.02. 27 894,499  78 480,413  703,075  108 142,108 
28.02. 23 480,590  83 757,771  3 113,253  110 392,339 
Priemer 23 225,004  96 770,754  2 809,329  123 005,846 
Podiel 18,88%  78,67%  2,28%  100,00% 
Spolu 464 500,083  1 935 415,087  56 186,582  2 460 116,922 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období