en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za apríl 2003

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.04. 295 880  486  692  13 654  310 712 (297 058) 
02.04. 263 928  621  700  11 734  276 983 (265 249) 
03.04. 220 105  705  658  11 975  233 443 (221 468) 
04.04. 252 496  617  660  7 822  261 595 (253 773) 
07.04. 467 054  531  1 630  5 494  474 709 (469 215) 
08.04. 475 737  518  695  18 765  495 715 (476 950) 
09.04. 430 509  630  695  11 804  443 638 (431 834) 
10.04. 427 733  691  689  7 278  436 391 (429 113) 
11.04. 523 153  777  677  4 126  528 733 (524 607) 
14.04. 539 889  955  1 434  67 184  609 462 (542 278) 
15.04. 596 673  644  693  28 324  626 334 (598 010) 
16.04. 852 360  584  678  13 520  867 142 (853 622) 
17.04. 302 689  713  671  4 757  308 830 (304 073) 
22.04. 401 740  904  2 295  87 310  492 249 (404 939) 
23.04. 389 984  657  694  21 119  412 454 (391 335) 
24.04. 252 806  548  661  11 833  265 848 (254 015) 
25.04. 221 067  430  654  9 554  231 705 (222 151) 
28.04. 328 838  508  1 486  13 985  344 817 (330 832) 
29.04. 240 337  534  684  9 700  251 255 (241 555) 
30.04. 205 374  736  684  3 953  210 747 (206 794) 
Priemer 384 418  639  887  18 195  404 138 (385 944) 
Podiel 95,12% (99,60%)  0,16% (0,17%)  0,22% (0,23%)  4,50% ( – )  100,00% 
Spolu 7 688 352  12 789  17 730  363 891  8 082 762 (7 718 871) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.04. 27 149,567  72 623,418  1 883,578  101 748,066 
02.04. 25 901,829  222 653,613  15 959,162  264 741,201 
03.04. 24 131,882  109 989,960  108,854  134 514,652 
04.04. 21 415,523  78 794,227  331,336  100 662,590 
07.04. 19 073,082  65 595,235  331,953  85 140,591 
08.04. 22 899,099  64 731,698  331,901  88 064,964 
09.04. 22 397,764  205 324,228  4 415,830  232 235,186 
10.04. 29 057,060  77 138,420  536,112  106 818,417 
11.04. 25 552,039  108 132,703  1 220,270  134 966,134 
14.04. 21 578,378  71 847,528  776,943  94 468,257 
15.04. 18 772,348  63 652,881  1 225,734  83 828,592 
16.04. 20 811,329  179 507,261  278,796  200 709,443 
17.04. 25 801,113  71 609,470  591,838  98 187,387 
22.04. 21 569,637  84 475,433  885,616  107 170,456 
23.04. 21 196,081  196 484,844  1 439,776  219 220,929 
24.04. 23 325,534  79 330,952  424,761  103 173,471 
25.04. 20 143,115  61 359,925  144,830  81 736,121 
28.04. 22 905,347  75 401,617  210,052  98 574,593 
29.04. 24 702,416  67 039,004  185,213  91 990,044 
30.04. 26 850,068  198 439,791  390,107  225 718,984 
Priemer 23 261,661  107 706,610  1 583,633  132 683,504 
Podiel 17,53%  81,18%  1,19%  100,00% 
Spolu 465 233,211  2 154 132,208  31 672,662  2 653 670,078 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období