en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za máj 2003

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.05. 291 561  563  1 117  4 210  297 451 (293 241) 
05.05. 384 275  588  1 595  20 818  407 276 (386 458) 
06.05. 522 922  500  621  14 882  538 925 (524 043) 
07.05. 429 150  805  696  17 838  448 489 (430 651) 
09.05. 549 755  594  1 249  7 678  559 276 (551 598) 
12.05. 542 605  646  1 496  6 652  551 399 (544 747) 
13.05. 617 136  518  706  10 702  629 062 (618 360) 
14.05. 409 454  644  616  67 954  478 668 (410 714) 
15.05. 482 840  638  694  22 346  506 518 (484 172) 
16.05. 845 011  675  716  13 930  860 332 (846 402) 
19.05. 366 955  679  1 515  21 820  390 969 (369 149) 
20.05. 322 178  564  671  75 218  398 631 (323 413) 
21.05. 422 708  553  706  12 724  436 691 (423 967) 
22.05. 211 770  572  700  4 054  217 096 (213 042) 
23.05. 201 966  594  684  9 900  213 144 (203 244) 
26.05. 284 806  301  1 538  10 305  296 950 (286 645) 
27.05. 257 024  627  679  19 901  278 231 (258 330) 
28.05. 205 670  585  692  3 987  210 934 (206 947) 
29.05. 199 899  569  710  12 589  213 767 (201 178) 
30.05. 172 506  688  696  4 196  178 086 (173 890) 
Priemer 386 010  595  905  18 085  405 595 (387 510) 
Podiel 95,17% (99,61%)  0,15% (0,15%)  0,22% (0,23%)  4,46% ( – )  100,00% 
Spolu 7 720 191  11 903  18 097  361 704  8 111 895 (7 750 191) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.05. 19 637,970  82 462,795  189,388  102 343,118 
05.05. 18 261,788  76 348,194  471,894  95 275,351 
06.05. 19 733,646  65 845,598  114,549  85 799,830 
07.05. 22 057,827  221 338,085  424,390  243 912,304 
09.05. 29 048,955  105 209,030  515,525  134 828,667 
12.05. 27 665,596  98 833,321  1 107,545  127 679,917 
13.05. 21 669,335  70 613,621  604,779  93 023,261 
14.05. 25 209,117  201 080,799  2 535,463  229 054,534 
15.05. 20 205,181  94 199,869  1 481,667  115 988,571 
16.05. 23 026,290  150 868,387  5 034,354  179 003,367 
19.05. 21 095,983  101 749,983  1 839,184  124 850,184 
20.05. 20 520,128  86 456,250  1 193,611  108 361,280 
21.05. 20 493,160  182 087,384  1 312,987  203 945,128 
22.05. 22 749,196  73 165,137  805,213  96 769,437 
23.05. 21 803,484  68 835,817  1 022,492  91 740,267 
26.05. 11 470,935  26 512,667  805,786  38 919,418 
27.05. 25 403,539  60 499,002  840,088  86 915,912 
28.05. 18 191,709  182 333,191  601,037  201 279,570 
29.05. 18 549,719  73 812,106  432,743  93 002,730 
30.05. 18 660,702  70 084,695  373,135  89 263,415 
Priemer 21 272,713  104 616,797  1 085,292  127 097,813 
Podiel 16,74%  82,31%  0,85%  100,00% 
Spolu 425 454,260  2 092 335,931  21 705,830  2 541 956,261 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období