en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za jún 2003

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.06. 262 790  606  1 491  8 066  272 953 (264 887) 
03.06. 273 093  482  694  17 442  291 711 (274 269) 
04.06. 268 048  619  623  8 044  277 334 (269 290) 
05.06. 319 394  651  671  11 499  332 215 (320 716) 
06.06. 502 241  817  723  7 485  511 266 (503 781) 
09.06. 450 349  801  1 546  17 807  470 505 (452 696) 
10.06. 456 458  641  718  9 106  466 924 (457 817) 
11.06. 521 313  573  673  8 420  530 979 (522 559) 
12.06. 416 654  720  682  12 170  430 229 (418 056) 
13.06. 415 259  583  759  8 356  424 961 (416 601) 
16.06. 893 588  662  1 482  18 580  914 313 (895 732) 
17.06. 524 892  545  726  144 119  670 283 (526 163) 
18.06. 415 750  605  636  11 341  428 332 (416 991) 
19.06. 257 423  710  698  15 124  273 956 (258 831) 
20.06. 246 012  632  650  5 616  252 915 (247 294) 
23.06. 351 958  704  1 457  4 620  358 742 (354 119) 
24.06. 240 867  490  717  10 490  252 565 (242 074) 
25.06. 219 225  763  693  19 461  240 149 (220 681) 
26.06. 302 244  799  689  8 417  312 151 (303 732) 
27.06. 199 951  635  667  13 541  214 796 (201 253) 
30.06. 251 033  723  1 520  4 981  258 265 (253 276) 
Priemer 370 883  655  882  17 366  389 788 (372 420) 
Podiel 95,15% (99,59%)  0,17% (0,18%)  0,23% (0,24%)  4,46% ( – )  100,00% 
Spolu 7 788 542  13 761  18 515  364 685  8 185 544 (7 820 818) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.06. 21 583,401  64 560,564  421,673  86 664,690 
03.06. 15 907,202  49 122,958  1 164,933  66 451,404 
04.06. 15 943,949  157 965,424  627,766  174 833,937 
05.06. 21 256,182  70 263,184  602,467  92 368,711 
06.06. 23 247,501  75 490,848  584,972  99 323,321 
09.06. 21 387,987  77 285,428  644,009  99 317,423 
10.06. 22 461,542  60 939,169  893,866  84 294,576 
11.06. 19 887,183  166 018,458  2 596,658  188 502,299 
12.06. 24 808,287  73 195,394  320,443  98 324,125 
13.06. 16 937,122  121 645,858  388,514  138 971,494 
16.06. 22 175,959  110 328,702  4 102,147  136 606,809 
17.06. 22 190,165  90 912,403  536,535  113 639,102 
18.06. 19 842,995  180 156,936  1 759,803  201 759,734 
19.06. 22 660,441  75 690,067  659,762  99 010,269 
20.06. 16 754,714  77 656,023  1 339,971  95 750,709 
23.06. 23 881,975  83 008,400  866,362  107 756,737 
24.06. 19 680,854  64 887,660  465,587  85 034,102 
25.06. 22 981,327  190 544,253  265,266  213 790,847 
26.06. 31 545,437  99 668,374  2 712,982  133 926,792 
27.06. 22 380,891  91 573,811  1 783,966  115 738,668 
30.06. 32 957,412  100 876,711  466,006  134 300,128 
Priemer 21 927,263  99 132,887  1 104,938  122 207,899 
Podiel 17,94%  81,12%  0,90%  100,00% 
Spolu 460 472,526  2 081 790,625  23 203,688  2 566 365,877 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období