en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za júl 2003

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.07. 329 506  534  690  10 297  341 027 (330 730) 
02.07. 276 571  622  567  16 986  294 746 (277 760) 
03.07. 249 807  576  587  8 947  259 917 (250 970) 
04.07. 277 158  457  705  5 909  284 231 (278 320) 
07.07. 528 087  758  1 548  6 316  536 712 (530 393) 
08.07. 482 941  497  720  14 380  498 539 (484 158) 
09.07. 414 839  591  756  40 525  456 716 (416 186) 
10.07. 454 349  696  766  11 070  466 883 (455 811) 
11.07. 517 601  727  690  5 105  524 125 (519 018) 
14.07. 474 847  591  1 448  15 531  492 421 (476 886) 
15.07. 505 994  557  755  26 366  533 673 (507 306) 
16.07. 872 529  565  711  57 705  931 513 (873 805) 
17.07. 356 531  569  719  24 240  382 059 (357 819) 
18.07. 267 067  597  717  78 385  346 768 (268 381) 
21.07. 417 736  627  1 619  13 650  433 636 (419 982) 
22.07. 306 261  688  695  5 611  313 256 (307 644) 
23.07. 205 594  724  743  10 219  217 285 (207 061) 
24.07. 199 604  613  631  15 181  216 030 (200 848) 
25.07. 185 384  594  718  5 449  192 146 (186 696) 
28.07. 300 723  625  1 703  16 761  319 815 (303 051) 
29.07. 215 601  557  657  10 497  227 312 (216 815) 
30.07. 179 331  563  734  7 704  188 334 (180 628) 
31.07. 176 399  709  646  10 345  188 099 (177 754) 
Priemer 356 281  610  849  18 138  375 880 (357 740) 
Podiel 94,79% (99,59%)  0,16% (0,17%)  0,23% (0,24%)  4,83% ( – )  100,00% 
Spolu 8 194 460  14 037  19 525  417 179  8 645 243 (8 228 022) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.07. 24 508,037  77 688,108  1 147,185  103 343,331 
02.07. 26 629,985  171 072,586  543,054  198 245,625 
03.07. 27 795,167  68 898,345  727,279  97 420,791 
04.07. 17 009,205  56 146,577  1 278,499  74 434,281 
07.07. 27 704,620  93 450,335  1 085,503  122 240,458 
08.07. 27 026,171  72 651,532  285,084  99 962,787 
09.07. 24 653,127  183 278,052  1 275,260  209 206,439 
10.07. 23 461,349  83 239,800  651,018  107 352,166 
11.07. 27 202,246  92 895,035  433,003  120 530,285 
14.07. 17 563,157  69 336,327  429,208  87 328,691 
15.07. 23 001,339  72 493,901  355,459  95 850,698 
16.07. 25 043,553  183 006,116  615,656  208 665,326 
17.07. 26 225,261  73 086,788  497,134  99 809,183 
18.07. 20 954,971  65 021,710  354,695  86 331,376 
21.07. 24 265,587  69 502,762  1 351,354  95 119,703 
22.07. 27 062,131  72 800,612  1 262,538  101 125,280 
23.07. 24 009,801  203 256,477  15 917,708  243 183,986 
24.07. 29 133,862  84 993,765  3 253,090  117 380,717 
25.07. 27 626,979  105 249,214  9 419,444  142 295,637 
28.07. 27 766,708  93 667,235  2 391,272  123 825,215 
29.07. 21 700,637  70 306,812  405,152  92 412,602 
30.07. 24 692,618  179 008,729  147,196  203 848,543 
31.07. 30 863,397  97 889,762  173,811  128 926,971 
Priemer 25 039,126  101 693,069  1 913,026  128 645,221 
Podiel 19,46%  79,05%  1,49%  100,00% 
Spolu 575 899,908  2 338 940,580  43 999,602  2 958 840,091 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období