en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za august 2003

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.08. 208 278  662  738  13 073  222 755 (209 678) 
04.08. 289 484  590  1 609  9 781  301 464 (291 683) 
05.08. 284 884  577  678  11 862  298 002 (286 139) 
06.08. 470 304  649  759  6 173  477 886 (471 712) 
07.08. 372 978  672  675  20 067  394 403 (374 325) 
08.08. 418 399  578  795  8 919  428 691 (419 772) 
11.08. 526 859  616  1 624  10 954  540 060 (529 099) 
12.08. 482 937  495  706  14 969  499 108 (484 138) 
13.08. 438 730  670  761  4 648  444 809 (440 161) 
14.08. 348 505  571  624  8 022  357 723 (349 700) 
15.08. 382 976  580  747  26 203  410 508 (384 303) 
18.08. 871 173  675  1 631  83 159  956 642 (873 479) 
19.08. 367 911  630  733  89 282  458 558 (369 274) 
20.08. 331 005  671  646  21 644  353 968 (332 322) 
21.08. 323 563  574  768  6 468  331 374 (324 905) 
22.08. 190 042  628  888  11 110  202 668 (191 558) 
25.08. 217 456  399  1 687  4 543  224 088 (219 542) 
26.08. 299 230  445  488  19 633  319 796 (300 163) 
27.08. 201 266  588  788  23 402  226 047 (202 642) 
28.08. 209 968  780  741  9 291  220 780 (211 489) 
Priemer 361 797  603  904  20 160  383 467 (363 304) 
Podiel 94,35% (99,59%)  0,16% (0,17%)  0,24% (0,25%)  5,26% ( – )  100,00% 
Spolu 7 235 948  12 050  18 086  403 203  7 669 330 (7 266 084) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.08. 28 192,961  111 737,561  28 703,156  168 633,678 
04.08. 18 713,442  79 876,575  462,568  99 052,585 
05.08. 21 358,512  68 692,144  846,108  90 896,764 
06.08. 27 625,013  191 664,912  6 538,142  225 828,067 
07.08. 24 361,834  80 945,153  950,656  106 257,642 
08.08. 24 441,736  118 126,405  540,187  143 108,327 
11.08. 21 762,863  75 424,421  1 244,684  98 431,968 
12.08. 18 395,719  65 929,780  2 243,456  86 568,954 
13.08. 20 816,843  199 441,777  1 476,791  221 735,412 
14.08. 28 141,115  69 070,825  751,093  97 963,033 
15.08. 19 730,895  75 650,943  298,314  95 680,153 
18.08. 24 459,702  80 000,040  339,083  104 798,825 
19.08. 22 461,573  75 638,862  233,347  98 333,782 
20.08. 24 598,790  209 969,305  1 402,396  235 970,492 
21.08. 24 138,080  70 804,492  392,827  95 335,399 
22.08. 21 629,047  73 927,002  437,364  95 993,413 
25.08. 25 310,533  62 154,211  391,301  87 856,045 
26.08. 26 027,727  41 464,754  609,717  68 102,199 
27.08. 22 931,347  189 602,073  1 295,462  213 828,881 
28.08. 32 003,180  84 604,012  449,098  117 056,290 
Priemer 23 855,046  101 236,262  2 480,288  127 571,595 
Podiel 18,70%  79,36%  1,94%  100,00% 
Spolu 477 100,912  2 024 725,247  49 605,750  2 551 431,909 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období