en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za október 2003

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.10. 267 153  697  755  9 887  278 495 (268 605) 
02.10. 273 555  675  757  20 741  295 728 (274 987) 
03.10. 236 787  569  714  10 237  248 308 (238 070) 
06.10. 457 863  558  1 568  9 529  469 523 (459 989) 
07.10. 438 142  513  783  14 896  454 335 (439 438) 
08.10. 405 946  601  642  22 287  429 476 (407 189) 
09.10. 467 041  599  748  8 139  476 528 (468 388) 
10.10. 372 512  634  650  10 994  384 791 (373 796) 
13.10. 666 157  371  1 747  12 186  680 462 (668 275) 
14.10. 474 590  806  631  16 411  492 438 (476 027) 
15.10. 427 627  663  743  37 855  466 889 (429 033) 
16.10. 910 334  590  753  164 386  1 076 065 (911 677) 
17.10. 424 167  557  693  12 967  438 384 (425 417) 
20.10. 348 437  570  1 651  7 158  357 818 (350 658) 
21.10. 389 270  584  776  19 299  409 931 (390 630) 
22.10. 230 912  695  709  13 783  246 102 (232 316) 
23.10. 214 098  528  753  6 934  222 314 (215 379) 
24.10. 194 021  512  680  11 774  206 987 (195 213) 
27.10. 306 860  540  1 748  21 522  330 672 (309 148) 
28.10. 259 239  454  744  13 603  274 040 (260 437) 
29.10. 194 977  635  748  13 420  209 780 (196 360) 
30.10. 194 068  639  736  15 084  210 529 (195 443) 
31.10. 192 711  823  796  17 146  211 477 (194 330) 
Priemer 362 890  601  892  21 315  385 699 (364 383) 
Podiel 94,09% (99,59%)  0,16% (0,16%)  0,23% (0,24%)  5,53% ( – )  100,00% 
Spolu 8 346 467  13 813  20 525  490 238  8 871 072 (8 380 805) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.10. 33 148,134  202 141,298  24 170,678  259 460,111 
02.10. 27 677,409  81 205,244  4 413,239  113 295,892 
03.10. 28 666,908  82 228,264  603,238  111 498,410 
06.10. 26 192,889  68 723,525  848,410  95 764,824 
07.10. 28 550,946  68 972,295  237,850  97 761,090 
08.10. 25 121,423  236 795,097  85,729  262 002,250 
09.10. 26 400,332  95 129,472  176,956  121 706,760 
10.10. 27 842,616  89 162,625  434,374  117 439,616 
13.10. 14 008,879  22 495,471  502,885  37 007,235 
14.10. 31 108,695  93 323,343  270,482  124 702,521 
15.10. 31 795,442  216 826,906  399,259  249 021,607 
16.10. 41 429,944  103 343,337  187,965  144 961,247 
17.10. 33 393,897  85 397,012  248,537  119 039,446 
20.10. 29 205,291  73 701,728  348,837  103 255,856 
21.10. 30 424,826  77 107,401  146,637  107 678,865 
22.10. 33 399,027  250 632,169  416,714  284 447,911 
23.10. 27 290,502  74 203,446  125,704  101 619,652 
24.10. 20 672,582  69 613,781  948,753  91 235,116 
27.10. 25 135,840  65 452,634  731,166  91 319,641 
28.10. 30 365,718  75 212,147  207,291  105 785,156 
29.10. 28 199,345  214 148,141  526,668  242 874,155 
30.10. 33 243,764  88 464,106  465,452  122 173,322 
31.10. 22 950,147  144 715,530  502,638  168 168,315 
Priemer 28 531,502  112 130,216  1 608,672  142 270,391 
Podiel 20,05%  78,81%  1,13%  100,00% 
Spolu 656 224,556  2 578 994,972  36 999,462  3 272 218,998 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období