en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za november 2003

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
03.11. 287 750  585  192  3 014  291 545 (288 527) 
04.11. 304 873  563  2 337  17 037  324 810 (307 773) 
05.11. 286 021  581  678  5 778  293 058 (287 280) 
06.11. 511 510  655  766  7 727  520 661 (512 931) 
07.11. 410 460  685  742  20 697  432 585 (411 887) 
10.11. 475 155  518  1 641  13 102  490 419 (477 314) 
11.11. 636 240  330  765  6 784  644 119 (637 335) 
12.11. 418 622  930  700  12 118  432 374 (420 252) 
13.11. 489 985  724  763  7 105  498 580 (491 472) 
14.11. 394 729  830  757  6 700  403 016 (396 316) 
18.11. 926 698  816  2 067  119 209  1 048 792 (929 581) 
19.11. 610 055  850  728  92 093  703 727 (611 633) 
20.11. 374 460  720  745  23 764  399 690 (375 925) 
21.11. 375 588  833  682  6 652  383 757 (377 103) 
24.11. 258 880  666  1 449  5 315  266 314 (260 995) 
25.11. 257 395  681  742  11 943  270 762 (258 818) 
26.11. 318 059  695  795  4 198  323 748 (319 549) 
27.11. 222 237  560  764  22 547  246 109 (223 561) 
28.11. 243 756  1 099  728  10 898  256 482 (245 583) 
Priemer 410 656  701  950  20 878  433 187 (412 307) 
Podiel 94,80% (99,60%)  0,16% (0,17%)  0,22% (0,23%)  4,82% ( – )  100,00% 
Spolu 7 802 473  13 321  18 041  396 681  8 230 548 (7 833 835) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
03.11. 9 888,232  86 697,628  303,429  96 889,288 
04.11. 10 230,542  65 902,796  2 702,935  78 836,273 
05.11. 10 947,014  232 915,202  964,159  244 826,375 
06.11. 14 218,350  75 976,884  1 114,498  91 309,732 
07.11. 11 917,038  66 633,312  956,910  79 507,260 
10.11. 13 046,252  62 292,133  1 461,464  76 799,850 
11.11. 13 415,115  19 656,328  1 807,966  34 879,409 
12.11. 14 003,264  218 920,691  154,154  233 078,109 
13.11. 11 718,638  89 631,087  222,494  101 572,219 
14.11. 14 013,402  100 397,001  1 100,389  115 510,792 
18.11. 15 736,889  114 171,525  377,455  130 285,870 
19.11. 15 244,672  262 477,722  1 440,949  279 163,342 
20.11. 12 080,789  105 868,154  735,417  118 684,360 
21.11. 13 687,026  104 584,260  1 266,099  119 537,385 
24.11. 12 603,278  84 691,649  7 442,290  104 737,216 
25.11. 13 249,197  82 222,902  7 364,612  102 836,711 
26.11. 18 099,620  202 934,331  5 528,896  226 562,847 
27.11. 14 810,508  35 241,438  5 467,610  55 519,556 
28.11. 14 889,199  133 934,611  359,843  149 183,653 
Priemer 13 357,843  112 902,613  2 145,872  128 406,329 
Podiel 10,40%  87,93%  1,67%  100,00% 
Spolu 253 799,025  2 145 149,654  40 771,569  2 439 720,247 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období