en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za december 2003

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.12. 304 269  644  1 672  13 122  319 707 (306 585) 
02.12. 311 568  744  735  14 247  327 296 (313 047) 
03.12. 263 430  772  745  12 661  277 610 (264 947) 
04.12. 322 688  758  651  23 023  347 120 (324 097) 
05.12. 385 193  746  794  6 126  392 866 (386 733) 
08.12. 616 313  708  1 578  20 743  639 347 (618 599) 
09.12. 503 155  702  736  13 548  518 141 (504 593) 
10.12. 416 942  883  285  23 427  441 537 (418 110) 
11.12. 641 569  778  1 208  11 670  655 226 (643 555) 
12.12. 441 490  950  731  4 120  447 293 (443 171) 
15.12. 658 719  742  1 747  45 733  706 943 (661 208) 
16.12. 1 058 045  747  752  166 439  1 234 815 (1 059 544) 
17.12. 524 341  858  720  15 573  541 494 (525 919) 
18.12. 371 863  915  770  11 702  385 252 (373 548) 
19.12. 343 600  1 050  764  27 793  373 209 (345 414) 
22.12. 518 220  986  1 806  21 405  542 421 (521 012) 
23.12. 459 058  1 085  786  12 754  473 685 (460 929) 
29.12. 469 234  908  3 110  25 342  498 596 (473 252) 
30.12. 465 898  859  779  14 380  481 916 (467 536) 
31.12. 392 962  824  726  26 690  421 203 (394 512) 
Priemer 473 428  833  1 055  25 525  501 284 (475 316) 
Podiel 94,44% (99,60%)  0,17% (0,18%)  0,21% (0,22%)  5,09% ( – )  100,00% 
Spolu 9 468 557  16 659  21 095  510 498  10 025 677 (9 506 311) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.12. 11 860,217  61 405,007  1 510,328  74 775,553 
02.12. 11 791,585  56 749,346  1 676,473  70 217,404 
03.12. 12 835,248  202 746,186  3 993,786  219 575,220 
04.12. 12 324,486  76 434,110  608,696  89 367,292 
05.12. 12 627,311  76 118,503  4 429,233  93 175,048 
08.12. 13 959,212  76 202,927  5 612,948  95 775,087 
09.12. 17 073,863  106 758,340  2 055,982  125 888,185 
10.12. 15 434,170  214 168,205  9 935,120  239 537,495 
11.12. 16 781,841  74 302,351  5 650,809  96 735,001 
12.12. 14 977,460  76 725,595  5 217,381  96 920,436 
15.12. 17 570,003  77 384,108  11 002,623  105 956,734 
16.12. 22 259,649  72 406,629  4 569,942  99 236,220 
17.12. 15 130,909  205 058,927  4 001,353  224 191,189 
18.12. 17 447,753  99 037,975  7 159,904  123 645,631 
19.12. 20 123,340  156 822,044  10 578,005  187 523,390 
22.12. 21 298,877  107 517,787  17 529,016  146 345,680 
23.12. 20 809,420  192 701,538  2 122,255  215 633,213 
29.12. 19 162,720  91 143,105  456,489  110 762,313 
30.12. 26 881,889  109 749,644  145,667  136 777,200 
31.12. 16 032,539  218 178,337  141,719  234 352,595 
Priemer 16 819,125  117 580,533  4 919,886  139 319,544 
Podiel 12,07%  84,40%  3,53%  100,00% 
Spolu 336 382,492  2 351 610,664  98 397,729  2 786 390,886 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období