en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za máj 2004

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
03.05. 382 256  1 008  1 652  17 238  402 154 (384 916) 
04.05. 303 243  817  690  13 433  318 187 (304 750) 
05.05. 279 325  760  679  6 736  287 503 (280 764) 
06.05. 485 154  745  741  26 264  512 908 (486 640) 
07.05. 445 287  654  704  20 097  466 744 (446 645) 
10.05. 492 722  688  1 508  9 708  504 630 (494 918) 
11.05. 594 062  690  730  22 138  617 624 (595 482) 
12.05. 419 357  950  627  4 850  425 785 (420 934) 
13.05. 536 716  812  775  18 207  556 513 (538 303) 
14.05. 474 549  837  721  8 733  484 842 (476 107) 
17.05. 1 157 094  746  1 580  56 072  1 215 499 (1 159 420) 
18.05. 584 481  815  717  164 583  750 601 (586 013) 
19.05. 401 708  854  711  19 657  422 932 (403 273) 
20.05. 254 417  730  714  25 895  281 758 (255 861) 
21.05. 352 822  712  645  27 311  381 497 (354 179) 
24.05. 250 147  665  1 660  10 309  262 784 (252 472) 
25.05. 226 350  591  715  15 990  243 650 (227 656) 
26.05. 300 251  737  728  7 899  309 619 (301 716) 
27.05. 194 985  720  704  27 863  224 274 (196 409) 
28.05. 205 159  868  720  14 102  220 850 (206 747) 
31.05. 213 546  613  1 630  7 730  223 525 (215 789) 
Priemer 407 316  762  921  24 991  433 994 (409 000) 
Podiel 93,85% (99,59%)  0,18% (0,19%)  0,21% (0,23%)  5,76% ( – )  100,00% 
Spolu 8 553 631  16 012  19 351  524 815  9 113 879 (8 588 994) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
03.05. 16 445,290  154 293,335  675,196  171 413,822 
04.05. 10 493,503  129 279,563  1 479,388  141 252,454 
05.05. 26 261,082  284 860,118  3 323,000  314 444,201 
06.05. 16 141,183  104 027,600  129,297  120 298,081 
07.05. 21 919,470  99 010,115  987,395  121 916,980 
10.05. 19 983,333  98 963,967  904,561  119 851,862 
11.05. 16 405,680  92 110,656  569,883  109 086,218 
12.05. 22 697,572  225 927,845  2 479,144  251 104,562 
13.05. 25 278,237  123 611,065  591,820  149 481,122 
14.05. 15 576,055  171 365,592  242,990  187 184,637 
17.05. 14 328,668  136 713,847  1 221,053  152 263,568 
18.05. 11 268,501  136 438,156  1 237,991  148 944,647 
19.05. 11 666,871  291 672,390  9 014,065  312 353,326 
20.05. 10 465,094  104 763,896  140,548  115 369,538 
21.05. 9 900,951  93 160,048  385,730  103 446,730 
24.05. 10 281,799  80 612,294  831,464  91 725,557 
25.05. 12 078,590  67 982,527  220,500  80 281,617 
26.05. 23 592,985  218 117,237  4 483,512  246 193,734 
27.05. 16 832,428  92 152,263  133,689  109 118,379 
28.05. 24 553,415  137 857,687  3 600,320  166 011,422 
31.05. 17 152,035  70 162,798  248,241  87 563,074 
Priemer 16 824,892  138 718,238  1 566,657  157 109,787 
Podiel 10,71%  88,29%  1,00%  100,00% 
Spolu 353 322,742  2 913 082,999  32 899,787  3 299 305,531 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období