en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za júl 2004

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.07. 695 214  990  708  26 178  723 096 (696 912) 
02.07. 284 566  1 042  706  11 806  298 122 (286 314) 
06.07. 442 560  764  2 055  6 690  452 074 (445 379) 
07.07. 412 940  965  709  24 287  438 901 (414 614) 
08.07. 455 954  859  679  18 807  476 303 (457 492) 
09.07. 441 359  802  677  19 498  462 337 (442 838) 
12.07. 582 530  1 205  1 430  22 476  607 648 (585 165) 
13.07. 617 130  949  683  7 885  626 651 (618 762) 
14.07. 377 834  1 268  599  20 755  400 458 (379 701) 
15.07. 390 421  847  665  41 542  433 477 (391 933) 
16.07. 875 652  672  690  179 683  1 056 699 (877 014) 
19.07. 499 306  771  1 451  16 909  518 440 (501 528) 
20.07. 292 836  699  689  27 724  321 950 (294 224) 
21.07. 356 651  903  662  5 663  363 885 (358 216) 
22.07. 202 032  859  607  14 275  217 777 (203 498) 
23.07. 204 764  824  696  5 910  212 194 (206 284) 
26.07. 300 463  686  1 570  22 216  324 943 (302 719) 
27.07. 261 353  686  652  18 381  281 077 (262 691) 
28.07. 198 410  921  673  13 961  213 965 (200 004) 
29.07. 194 081  846  685  12 275  207 889 (195 612) 
30.07. 164 689  972  695  8 539  174 896 (166 356) 
Priemer 392 893  882  856  25 022  419 656 (394 631) 
Podiel 93,62% (99,56%)  0,21% (0,22%)  0,20% (0,22%)  5,96% ( – )  100,00% 
Spolu 8 250 745  18 530  17 981  525 460  8 812 782 (8 287 256) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.07. 27 876,324  142 610,649  150,425  170 637,398 
02.07. 16 858,550  193 800,831  750,850  211 410,230 
06.07. 20 884,650  141 094,998  1 311,770  163 291,418 
07.07. 14 062,988  313 966,475  2 663,496  330 692,958 
08.07. 16 071,736  121 091,224  890,680  138 053,641 
09.07. 18 613,070  84 889,685  180,034  103 682,789 
12.07. 21 102,239  117 608,690  624,665  139 335,594 
13.07. 22 231,307  104 790,368  579,576  127 601,250 
14.07. 17 954,127  379 495,860  6 139,727  403 589,714 
15.07. 24 887,768  109 107,034  626,079  134 620,881 
16.07. 25 189,253  117 415,145  552,509  143 156,907 
19.07. 20 430,559  119 649,286  1 021,026  141 100,870 
20.07. 22 009,565  93 225,263  1 570,398  116 805,225 
21.07. 19 671,561  276 754,791  137,698  296 564,050 
22.07. 21 823,304  102 052,143  157,740  124 033,188 
23.07. 19 941,572  87 716,789  349,278  108 007,638 
26.07. 24 907,909  100 017,513  754,221  125 679,643 
27.07. 33 904,572  98 036,495  643,857  132 584,923 
28.07. 27 619,640  365 965,389  12 157,820  405 742,849 
29.07. 38 456,857  114 124,712  602,011  153 183,580 
30.07. 35 205,370  130 951,448  860,793  167 017,611 
Priemer 23 319,187  157 826,895  1 558,317  182 704,398 
Podiel 12,76%  86,38%  0,85%  100,00% 
Spolu 489 702,921  3 314 364,788  32 724,653  3 836 792,357 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období