en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za august 2004

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.08. 294 988  734  1 580  14 352  311 660 (297 302) 
03.08. 255 390  714  675  27 271  284 052 (256 779) 
04.08. 279 922  851  652  15 379  296 808 (281 425) 
05.08. 273 921  737  698  16 415  291 772 (275 356) 
06.08. 495 038  782  678  27 243  523 754 (496 498) 
09.08. 464 419  609  1 491  27 380  493 903 (466 519) 
10.08. 467 992  713  677  11 433  480 817 (469 382) 
11.08. 574 813  910  683  3 946  580 357 (576 406) 
12.08. 511 684  835  670  17 348  530 541 (513 189) 
13.08. 605 339  879  686  8 210  615 117 (606 904) 
16.08. 999 102  754  1 571  42 023  1 043 460 (1 001 427) 
17.08. 587 796  992  681  108 257  697 731 (589 469) 
18.08. 387 585  962  655  19 467  408 671 (389 202) 
19.08. 245 121  851  668  83 137  329 777 (246 640) 
20.08. 298 909  666  679  18 934  319 190 (300 254) 
23.08. 364 226  633  1 582  20 470  386 916 (366 441) 
24.08. 260 712  733  697  5 596  267 739 (262 142) 
25.08. 195 402  830  665  26 119  223 018 (196 897) 
26.08. 297 119  785  667  4 394  302 970 (298 571) 
27.08. 171 813  789  701  35 032  208 335 (173 303) 
30.08. 217 879  758  1 583  13 439  233 677 (220 220) 
31.08. 200 752  870  680  26 907  229 209 (202 302) 
Priemer 384 087  790  878  26 034  411 794 (385 756) 
Podiel 93,27% (99,57%)  0,19% (0,20%)  0,21% (0,23%)  6,32% ( – )  100,00% 
Spolu 8 449 922  17 387  19 319  572 752  9 059 474 (8 486 628) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.08. 23 936,360  124 787,915  414,441  149 138,716 
03.08. 36 304,031  92 593,032  716,935  129 613,998 
04.08. 33 184,696  307 409,343  593,764  341 187,802 
05.08. 20 606,037  95 693,660  350,160  116 649,857 
06.08. 16 243,376  143 049,088  3 422,989  162 715,454 
09.08. 17 444,610  82 150,103  459,026  100 053,738 
10.08. 15 323,364  97 911,344  338,195  113 572,903 
11.08. 13 260,374  335 459,912  12 531,759  361 252,045 
12.08. 22 243,272  96 189,020  165,585  118 597,877 
13.08. 16 355,331  104 521,326  405,507  121 282,164 
16.08. 14 541,883  82 367,432  1 260,591  98 169,906 
17.08. 11 015,824  90 361,661  1 200,494  102 577,980 
18.08. 13 090,716  292 360,457  3 135,626  308 586,800 
19.08. 23 273,420  134 716,534  501,677  158 491,631 
20.08. 17 803,179  104 850,337  842,948  123 496,464 
23.08. 20 982,986  94 865,021  364,896  116 212,903 
24.08. 16 576,205  83 051,366  766,024  100 393,596 
25.08. 17 808,760  398 345,205  172,838  416 326,802 
26.08. 28 406,287  109 647,841  494,660  138 548,788 
27.08. 15 424,259  132 742,918  143,088  148 310,265 
30.08. 14 453,768  113 070,651  365,997  127 890,417 
31.08. 14 451,555  137 396,729  294,084  152 142,369 
Priemer 19 215,013  147 888,223  1 315,513  168 418,749 
Podiel 11,41%  87,81%  0,78%  100,00% 
Spolu 422 730,293  3 253 540,895  28 941,284  3 705 212,475 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období