en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za február 2005

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.02. 279 945  1 067  660  14 016  295 690 (281 672) 
02.02. 262 094  1 115  664  6 194  270 071 (263 873) 
03.02. 207 195  1 108  646  21 723  230 673 (208 949) 
04.02. 265 256  925  681  17 941  284 803 (266 862) 
07.02. 483 014  1 244  1 604  5 511  491 375 (485 862) 
08.02. 462 785  998  706  22 042  486 534 (464 489) 
09.02. 425 452  1 411  698  13 846  441 411 (427 561) 
10.02. 457 617  1 104  708  32 753  492 183 (459 429) 
11.02. 692 163  1 098  694  18 802  712 760 (693 955) 
14.02. 631 809  1 397  1 750  18 132  653 091 (634 956) 
15.02. 716 467  1 240  742  38 242  756 694 (718 449) 
16.02. 1 147 092  1 056  726  105 854  1 254 734 (1 148 874) 
17.02. 458 180  1 113  738  18 569  478 603 (460 031) 
18.02. 307 520  1 109  724  78 094  387 447 (309 353) 
21.02. 481 856  762  1 752  18 840  503 216 (484 370) 
22.02. 314 547  1 401  696  5 036  321 681 (316 644) 
23.02. 208 027  1 174  715  21 902  231 818 (209 916) 
24.02. 233 840  1 137  692  9 535  245 205 (235 669) 
25.02. 205 118  1 266  691  14 176  221 253 (207 075) 
28.02. 363 231  1 430  1 694  16 383  382 739 (366 355) 
Priemer 430 160  1 158  899  24 880  457 099 (432 217) 
Podiel 94,11% (99,52%)  0,25% (0,27%)  0,20% (0,21%)  5,44% ( – )  100,00% 
Spolu 8 603 208  23 155  17 981  497 591  9 141 981 (8 644 344) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.02. 19 753,936  136 567,716  132,659  156 454,312 
02.02. 14 767,069  383 975,243  118,190  398 860,502 
03.02. 14 685,771  390 361,082  116,174  405 163,027 
04.02. 14 572,875  352 602,532  121,367  367 296,774 
07.02. 12 023,782  384 575,612  318,370  396 917,764 
08.02. 14 398,060  375 490,842  132,525  390 021,427 
09.02. 16 097,192  748 450,024  136,864  764 684,081 
10.02. 15 868,501  744 674,918  145,936  760 689,355 
11.02. 40 126,417  779 214,519  167,274  819 508,210 
14.02. 15 629,128  824 898,821  406,804  840 934,753 
15.02. 22 691,942  814 216,103  181,329  837 089,374 
16.02. 16 605,602  799 772,250  161,454  816 539,305 
17.02. 17 921,007  818 580,181  149,234  836 650,422 
18.02. 10 457,163  815 309,878  147,961  825 915,003 
21.02. 12 577,332  711 616,889  365,220  724 559,441 
22.02. 11 841,847  843 224,107  133,602  855 199,556 
23.02. 19 303,459  865 971,460  120,977  885 395,897 
24.02. 17 921,657  869 250,230  128,605  887 300,492 
25.02. 16 791,289  900 824,871  117,986  917 734,146 
28.02. 21 965,906  873 082,550  330,543  895 379,000 
Priemer 17 299,997  671 632,991  181,654  689 114,642 
Podiel 2,51%  97,46%  0,03%  100,00% 
Spolu 345 999,935  13 432 659,828  3 633,074  13 782 292,841 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období