en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za máj 2005

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.05. 394 996  1 139  1 731  5 469  403 336 (397 866) 
03.05. 292 196  1 288  680  13 462  307 627 (294 164) 
04.05. 310 796  1 092  638  17 603  330 134 (312 526) 
05.05. 352 946  1 010  761  11 769  366 487 (354 717) 
06.05. 533 650  1 227  728  13 116  548 722 (535 605) 
09.05. 549 312  1 237  1 613  21 137  573 299 (552 162) 
10.05. 496 003  1 082  832  32 779  530 697 (497 917) 
11.05. 699 648  1 244  726  10 537  712 159 (701 618) 
12.05. 498 487  1 239  708  15 141  515 577 (500 434) 
13.05. 700 492  1 164  694  6 631  708 985 (702 350) 
16.05. 1 152 816  1 125  1 768  49 259  1 204 969 (1 155 709) 
17.05. 662 070  965  709  121 260  785 004 (663 744) 
18.05. 453 984  1 240  716  90 443  546 383 (455 940) 
19.05. 367 929  1 194  722  21 483  391 329 (369 845) 
20.05. 260 317  1 021  710  24 534  286 585 (262 048) 
23.05. 428 889  1 013  1 786  6 775  438 464 (431 688) 
24.05. 258 840  909  718  14 602  275 070 (260 467) 
25.05. 239 988  1 342  741  3 794  245 865 (242 071) 
26.05. 324 266  1 110  726  26 359  352 463 (326 102) 
27.05. 208 755  1 319  755  12 410  223 241 (210 829) 
30.05. 241 134  738  1 803  16 009  259 686 (243 675) 
31.05. 240 388  1 355  734  6 434  248 911 (242 477) 
Priemer 439 450  1 139  955  24 591  466 136 (441 543) 
Podiel 94,28% (99,53%)  0,24% (0,26%)  0,20% (0,22%)  5,28% ( – )  100,00% 
Spolu 9 667 902  25 053  20 999  541 006  10 254 993 (9 713 954) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.05. 21 449,295  164 290,720  354,080  186 094,095 
03.05. 14 774,429  148 854,643  136,137  163 765,210 
04.05. 17 860,124  609 471,034  120,920  627 452,078 
05.05. 17 589,191  138 492,913  136,815  156 218,919 
06.05. 27 605,230  201 449,695  148,395  229 203,321 
09.05. 14 827,675  212 940,693  342,544  228 110,912 
10.05. 21 166,760  171 783,808  209,181  193 159,749 
11.05. 31 834,246  643 884,165  165,874  675 884,285 
12.05. 21 995,531  147 205,909  172,716  169 374,156 
13.05. 13 333,059  165 674,291  178,530  179 185,879 
16.05. 22 240,226  124 151,229  452,379  146 843,834 
17.05. 17 463,808  138 051,553  177,385  155 692,746 
18.05. 29 809,469  669 454,293  154,702  699 418,463 
19.05. 76 116,784  219 468,042  148,975  295 733,801 
20.05. 24 655,201  196 230,535  154,037  221 039,772 
23.05. 14 826,125  177 542,349  376,939  192 745,413 
24.05. 16 708,787  156 100,542  153,457  172 962,785 
25.05. 25 000,831  582 223,315  143,759  607 367,906 
26.05. 30 591,617  161 341,358  141,877  192 074,852 
27.05. 20 012,674  158 817,251  151,870  178 981,796 
30.05. 11 401,277  69 860,839  369,418  81 631,535 
31.05. 20 602,549  206 333,202  151,244  227 086,995 
Priemer 23 266,586  248 346,472  206,420  271 819,477 
Podiel 8,56%  91,36%  0,08%  100,00% 
Spolu 511 864,888  5 463 622,379  4 541,234  5 980 028,502 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období