en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za jún 2005

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.06. 248 653  1 128  727  12 301  262 809 (250 508) 
02.06. 296 021  1 043  740  3 776  301 583 (297 804) 
03.06. 259 191  1 131  746  29 331  290 400 (261 068) 
06.06. 473 823  1 138  1 845  7 840  484 649 (476 806) 
07.06. 436 990  1 055  729  14 466  453 240 (438 774) 
08.06. 429 378  1 121  750  8 288  439 537 (431 249) 
09.06. 516 189  1 082  704  25 421  543 396 (517 975) 
10.06. 493 343  1 225  716  35 765  531 050 (495 284) 
13.06. 795 356  1 155  1 873  7 522  805 966 (798 384) 
14.06. 645 491  1 011  776  43 210  690 490 (647 278) 
15.06. 743 804  1 385  734  11 188  757 111 (745 923) 
16.06. 1 050 044  1 295  737  120 310  1 172 389 (1 052 076) 
17.06. 453 952  1 252  736  11 791  467 732 (455 940) 
20.06. 388 199  1 209  1 906  106 604  497 918 (391 314) 
21.06. 535 212  1 101  780  13 615  550 710 (537 093) 
22.06. 250 417  1 069  751  2 829  255 070 (252 237) 
23.06. 227 357  1 150  788  24 584  253 880 (229 295) 
24.06. 240 231  1 126  806  33 130  275 295 (242 163) 
27.06. 351 270  1 085  1 871  9 052  363 282 (354 226) 
28.06. 287 768  1 097  788  12 057  301 713 (289 653) 
29.06. 261 266  1 247  786  5 620  268 920 (263 299) 
30.06. 248 131  1 408  786  24 655  274 980 (250 325) 
Priemer 437 822  1 160  958  25 607  465 551 (439 940) 
Podiel 94,04% (99,52%)  0,25% (0,26%)  0,21% (0,22%)  5,50% ( – )  100,00% 
Spolu 9 632 086  25 513  21 075  563 355  10 242 120 (9 678 674) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.06. 32 495,136  610 134,600  146,920  642 776,656 
02.06. 16 971,114  183 230,901  140,140  200 342,155 
03.06. 13 765,833  215 414,900  136,175  229 316,908 
06.06. 19 843,255  166 828,462  342,409  187 014,127 
07.06. 15 055,792  159 400,168  145,633  174 601,593 
08.06. 18 494,388  512 585,799  140,143  531 220,330 
09.06. 23 320,257  165 540,981  151,553  189 012,791 
10.06. 14 538,996  184 348,589  166,542  199 054,127 
13.06. 20 202,013  156 970,604  461,077  177 633,694 
14.06. 19 144,268  135 531,653  187,686  154 863,608 
15.06. 30 270,732  649 513,479  183,733  679 967,945 
16.06. 18 077,143  169 567,397  177,437  187 821,977 
17.06. 12 410,840  170 619,437  177,507  183 207,784 
20.06. 16 989,211  155 925,791  405,427  173 320,430 
21.06. 15 013,795  148 039,701  164,814  163 218,310 
22.06. 17 426,945  501 224,740  145,450  518 797,135 
23.06. 13 355,215  150 842,504  157,235  164 354,953 
24.06. 19 023,925  150 595,617  150,215  169 769,757 
27.06. 19 980,747  682 799,543  367,275  703 147,565 
28.06. 19 548,672  171 234,306  152,928  190 935,906 
29.06. 15 905,897  634 054,114  148,675  650 108,685 
30.06. 17 499,278  231 707,155  147,052  249 353,485 
Priemer 18 606,066  286 641,384  199,819  305 447,269 
Podiel 6,09%  93,84%  0,07%  100,00% 
Spolu 409 333,452  6 306 110,441  4 396,026  6 719 839,921 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období