en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za júl 2005

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.07. 290 343  1 141  808  18 030  310 326 (292 292) 
04.07. 393 818  805  1 898  18 905  415 431 (396 521) 
06.07. 495 667  1 177  1 351  16 873  515 069 (498 195) 
07.07. 501 016  1 075  725  6 740  509 557 (502 816) 
08.07. 504 935  1 074  828  29 747  536 584 (506 837) 
11.07. 752 802  1 355  1 711  33 766  789 635 (755 868) 
12.07. 604 309  1 112  926  16 846  623 194 (606 347) 
13.07. 588 097  1 194  800  4 897  594 988 (590 091) 
14.07. 641 371  1 215  806  47 361  690 756 (643 392) 
15.07. 660 109  1 112  802  12 207  674 234 (662 023) 
18.07. 1 063 948  1 027  1 904  128 070  1 194 950 (1 066 879) 
19.07. 497 641  1 009  812  84 794  584 256 (499 462) 
20.07. 344 828  1 170  784  14 873  361 656 (346 782) 
21.07. 392 698  1 070  804  21 745  416 319 (394 572) 
22.07. 229 298  1 104  780  19 621  250 804 (231 182) 
25.07. 288 299  1 081  1 924  11 111  302 415 (291 304) 
26.07. 384 831  827  808  20 671  407 137 (386 466) 
27.07. 209 055  1 224  823  9 650  220 753 (211 102) 
28.07. 225 022  1 062  801  3 459  230 347 (226 885) 
29.07. 198 714  1 238  804  10 641  211 397 (200 756) 
Priemer 463 340  1 104  1 045  26 500  491 990 (465 489) 
Podiel 94,18% (99,54%)  0,22% (0,24%)  0,21% (0,22%)  5,39% ( – )  100,00% 
Spolu 9 266 801  22 072  20 899  530 007  9 839 808 (9 309 772) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.07. 17 871,036  186 408,797  160,546  204 440,380 
04.07. 17 056,656  53 422,208  341,761  70 820,626 
06.07. 31 060,223  529 859,082  246,601  561 165,906 
07.07. 18 043,190  176 104,288  130,555  194 278,033 
08.07. 18 194,394  224 124,923  202,333  242 521,650 
11.07. 17 994,625  170 655,251  392,577  189 042,453 
12.07. 23 563,535  152 610,124  222,762  176 396,421 
13.07. 27 331,573  632 787,251  188,221  660 307,044 
14.07. 18 352,401  142 389,827  188,592  160 930,820 
15.07. 20 875,795  124 269,545  181,285  145 326,624 
18.07. 12 707,386  135 857,902  429,900  148 995,189 
19.07. 13 014,572  123 713,400  170,507  136 898,480 
20.07. 14 050,410  428 097,692  152,536  442 300,639 
21.07. 12 455,550  133 857,815  163,696  146 477,061 
22.07. 14 278,832  133 090,308  152,749  147 521,889 
25.07. 18 790,756  141 919,896  374,660  161 085,311 
26.07. 23 481,892  117 606,663  151,397  141 239,952 
27.07. 20 758,028  667 782,240  146,277  688 686,545 
28.07. 14 042,130  151 007,344  144,775  165 194,249 
29.07. 36 538,577  218 122,211  143,689  254 804,477 
Priemer 19 523,078  232 184,338  214,271  251 921,687 
Podiel 7,75%  92,17%  0,09%  100,00% 
Spolu 390 461,561  4 643 686,767  4 285,419  5 038 433,749 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období