en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za august 2005

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.08. 264 151  1 027  1 924  10 591  277 693 (267 102) 
02.08. 293 654  915  754  8 299  303 622 (295 323) 
03.08. 252 892  1 195  826  3 914  258 827 (254 913) 
04.08. 298 828  823  787  17 096  317 534 (300 438) 
05.08. 345 246  967  805  6 723  353 742 (347 018) 
08.08. 565 177  945  1 945  12 449  580 518 (568 067) 
09.08. 498 332  1 025  775  10 759  510 892 (500 132) 
10.08. 443 773  1 379  771  17 610  463 533 (445 923) 
11.08. 616 931  1 134  831  23 696  642 593 (618 896) 
12.08. 504 295  994  806  14 315  520 410 (506 095) 
15.08. 858 202  1 071  1 789  49 686  910 749 (861 062) 
16.08. 1 292 097  1 051  956  112 814  1 406 924 (1 294 104) 
17.08. 446 939  1 188  828  7 583  456 540 (448 955) 
18.08. 318 872  974  816  21 753  342 417 (320 662) 
19.08. 272 401  1 258  841  87 126  361 626 (274 500) 
22.08. 453 768  792  2 033  21 686  478 279 (456 593) 
23.08. 291 881  833  836  13 378  306 928 (293 550) 
24.08. 226 847  1 068  810  13 313  242 041 (228 725) 
25.08. 216 761  1 005  819  13 683  232 270 (218 585) 
26.08. 325 553  985  817  25 935  353 290 (327 355) 
30.08. 272 026  1 289  2 541  14 122  289 980 (275 856) 
31.08. 271 930  1 537  828  24 280  298 577 (274 295) 
Priemer 424 116  1 066  1 097  24 128  450 408 (426 280) 
Podiel 94,16% (99,49%)  0,24% (0,25%)  0,24% (0,26%)  5,36% ( – )  100,00% 
Spolu 9 330 556  23 455  24 138  530 811  9 908 985 (9 378 149) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.08. 16 769,383  156 367,479  364,506  173 501,369 
02.08. 12 344,715  131 033,519  136,299  143 514,533 
03.08. 12 751,646  447 102,791  149,073  460 003,511 
04.08. 11 409,618  142 173,519  139,407  153 722,544 
05.08. 12 357,153  123 476,871  142,446  135 976,470 
08.08. 14 186,282  132 043,849  367,485  146 597,616 
09.08. 12 961,940  134 296,264  159,450  147 417,654 
10.08. 16 550,136  652 572,921  164,453  669 287,509 
11.08. 15 507,919  172 828,347  182,586  188 518,852 
12.08. 13 474,486  149 678,236  189,761  163 342,483 
15.08. 17 853,318  166 646,429  410,115  184 909,862 
16.08. 15 570,459  134 362,627  223,299  150 156,385 
17.08. 16 272,032  456 596,253  168,212  473 036,497 
18.08. 12 920,779  148 424,567  167,799  161 513,145 
19.08. 10 033,330  153 179,797  162,097  163 375,224 
22.08. 11 220,649  125 828,905  386,010  137 435,564 
23.08. 11 537,367  107 598,332  156,708  119 292,407 
24.08. 21 298,093  622 257,526  139,819  643 695,439 
25.08. 29 054,745  165 522,442  153,476  194 730,664 
26.08. 30 889,814  214 603,318  144,460  245 637,592 
30.08. 11 944,039  170 900,163  471,296  183 315,498 
31.08. 20 252,467  541 577,312  165,652  561 995,431 
Priemer 15 780,017  238 594,158  215,655  254 589,830 
Podiel 6,20%  93,72%  0,08%  100,00% 
Spolu 347 160,370  5 249 071,467  4 744,409  5 600 976,249 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období