en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za september 2005

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.09. 332 549  1 191  1 439  5 103  340 283 (335 179) 
05.09. 348 850  629  1 950  11 980  363 436 (351 429) 
06.09. 489 870  1 316  815  6 296  498 298 (492 001) 
07.09. 365 229  1 344  821  8 500  375 894 (367 394) 
08.09. 475 139  1 028  824  3 686  480 678 (476 991) 
09.09. 487 107  1 192  799  21 921  511 021 (489 098) 
12.09. 684 066  1 016  2 011  8 384  695 477 (687 093) 
13.09. 769 506  1 081  852  45 805  817 247 (771 439) 
14.09. 791 757  1 177  812  22 081  815 829 (793 746) 
16.09. 1 159 998  1 641  1 378  23 515  1 186 532 (1 163 017) 
19.09. 602 533  1 291  1 964  205 133  810 924 (605 788) 
20.09. 563 136  962  810  15 658  580 567 (564 908) 
21.09. 418 843  1 358  835  4 963  425 999 (421 036) 
22.09. 248 523  1 104  755  12 374  262 758 (250 382) 
23.09. 239 083  1 048  782  20 273  261 186 (240 913) 
26.09. 343 693  1 150  2 141  33 383  380 372 (346 984) 
27.09. 298 623  1 021  826  6 555  307 025 (300 470) 
28.09. 229 297  958  836  8 334  239 425 (231 091) 
29.09. 226 597  973  813  11 801  240 186 (228 383) 
30.09. 221 440  1 364  818  9 915  233 538 (223 622) 
Priemer 464 792  1 142  1 114  24 283  491 334 (467 048) 
Podiel 94,60% (99,52%)  0,23% (0,24%)  0,23% (0,24%)  4,94% ( – )  100,00% 
Spolu 9 295 839  22 844  22 281  485 660  9 826 675 (9 340 964) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.09. 16 503,543  208 173,463  262,979  224 939,986 
05.09. 12 388,845  57 754,422  364,046  70 507,312 
06.09. 14 915,572  185 287,106  156,899  200 359,577 
07.09. 17 849,788  658 636,669  146,293  676 632,751 
08.09. 14 772,180  146 082,531  157,641  161 012,353 
09.09. 16 996,589  163 303,968  164,619  180 465,176 
12.09. 17 333,936  131 011,499  464,234  148 809,669 
13.09. 14 786,440  149 166,305  188,396  164 141,140 
14.09. 22 744,001  489 608,837  187,178  512 540,015 
16.09. 18 385,794  161 646,552  335,436  180 367,782 
19.09. 14 164,025  155 525,154  451,493  170 140,672 
20.09. 15 577,264  108 215,190  170,284  123 962,739 
21.09. 20 883,575  670 814,472  163,780  691 861,827 
22.09. 17 804,596  149 700,436  145,552  167 650,584 
23.09. 13 488,732  145 627,745  147,002  159 263,479 
26.09. 21 006,094  162 417,243  413,018  183 836,355 
27.09. 20 453,005  148 460,947  156,560  169 070,513 
28.09. 13 434,317  526 173,695  144,498  539 752,509 
29.09. 13 152,657  153 190,334  147,114  166 490,105 
30.09. 15 633,446  236 695,047  143,158  252 471,651 
Priemer 16 613,720  240 374,581  225,509  257 213,810 
Podiel 6,46%  93,45%  0,09%  100,00% 
Spolu 332 274,399  4 807 491,615  4 510,180  5 144 276,195 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období