en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za november 2005

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.11. 318 586  1 260  1 245  4 824  325 916 (321 091) 
03.11. 302 187  1 017  761  11 180  315 145 (303 965) 
04.11. 337 765  985  862  22 908  362 521 (339 612) 
07.11. 560 064  1 056  1 931  5 095  568 150 (563 051) 
08.11. 512 408  1 001  796  7 838  522 046 (514 205) 
09.11. 531 097  1 248  794  4 154  537 297 (533 139) 
10.11. 476 154  1 071  810  36 402  514 438 (478 035) 
11.11. 661 486  703  858  16 118  679 168 (663 047) 
14.11. 764 839  1 244  1 719  46 996  814 799 (767 802) 
15.11. 773 062  973  1 046  8 252  783 335 (775 081) 
16.11. 1 211 344  1 164  818  120 908  1 334 235 (1 213 326) 
18.11. 603 743  1 261  1 496  105 095  711 598 (606 500) 
21.11. 599 685  1 228  1 997  16 271  619 183 (602 910) 
22.11. 376 717  974  836  6 093  384 623 (378 527) 
23.11. 267 689  1 119  812  7 172  276 793 (269 620) 
24.11. 264 705  712  806  18 134  284 357 (266 223) 
25.11. 244 221  1 344  818  38 653  285 037 (246 383) 
28.11. 397 824  1 106  1 976  23 396  424 305 (400 906) 
29.11. 271 818  1 031  842  5 918  279 609 (273 691) 
30.11. 247 619  2 285  860  7 748  258 513 (250 764) 
Priemer 486 151  1 139  1 104  25 658  514 053 (488 394) 
Podiel 94,57% (99,54%)  0,22% (0,23%)  0,21% (0,23%)  4,99% ( – )  100,00% 
Spolu 9 723 013  22 782  22 083  513 155  10 281 068 (9 767 878) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.11. 18 310,548  539 337,129  201,192  557 848,869 
03.11. 13 798,413  146 125,418  205,007  160 128,838 
04.11. 14 343,862  131 297,313  161,741  145 802,916 
07.11. 15 748,217  137 961,074  383,392  154 092,683 
08.11. 13 584,657  123 281,428  161,719  137 027,804 
09.11. 17 191,506  545 216,368  164,034  562 571,908 
10.11. 19 601,609  134 906,754  184,429  154 692,793 
11.11. 16 676,952  61 812,815  200,555  78 690,322 
14.11. 14 945,912  162 232,529  453,762  177 632,203 
15.11. 14 820,610  144 864,577  264,805  159 949,992 
16.11. 19 509,554  539 282,258  208,222  559 000,034 
18.11. 21 946,890  210 325,430  346,630  232 618,950 
21.11. 16 818,347  191 888,402  481,877  209 188,626 
22.11. 12 652,763  179 368,824  185,413  192 207,000 
23.11. 18 044,818  587 573,887  160,965  605 779,670 
24.11. 19 241,592  53 968,590  174,875  73 385,057 
25.11. 27 266,869  184 374,901  163,855  211 805,626 
28.11. 25 159,970  177 135,909  438,631  202 734,510 
29.11. 12 952,285  160 183,630  171,331  173 307,246 
30.11. 19 140,754  757 397,696  157,341  776 695,792 
Priemer 17 587,806  258 426,747  243,489  276 258,042 
Podiel 6,37%  93,55%  0,09%  100,00% 
Spolu 351 756,128  5 168 534,932  4 869,776  5 525 160,839 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období