en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za december 2005

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.12. 287 818  1 165  841  8 388  298 213 (289 824) 
02.12. 310 080  1 020  862  20 685  332 648 (311 962) 
05.12. 384 673  1 037  1 890  10 581  398 182 (387 600) 
06.12. 544 744  979  836  5 420  551 979 (546 559) 
07.12. 414 527  1 211  847  9 909  426 494 (416 585) 
08.12. 522 622  1 125  832  10 368  534 948 (524 579) 
09.12. 517 945  1 029  868  22 563  542 407 (519 842) 
12.12. 717 699  1 411  2 015  9 128  730 255 (721 125) 
13.12. 793 183  1 100  1 089  5 586  800 961 (795 372) 
14.12. 678 844  1 386  912  41 515  722 658 (681 142) 
15.12. 815 280  1 248  928  21 337  838 796 (817 456) 
16.12. 1 085 595  1 098  931  198 251  1 285 879 (1 087 624) 
19.12. 641 140  1 275  2 380  16 817  661 617 (644 795) 
20.12. 441 890  1 134  955  11 800  455 780 (443 979) 
21.12. 495 610  1 578  939  13 806  511 934 (498 127) 
22.12. 354 825  1 414  909  12 298  369 447 (357 148) 
23.12. 353 242  1 217  949  19 231  374 640 (355 408) 
27.12. 433 628  1 153  2 700  15 091  452 572 (437 481) 
28.12. 343 555  1 127  880  6 010  351 574 (345 562) 
29.12. 340 044  984  879  9 895  351 803 (341 907) 
30.12. 340 793  1 221  904  8 699  351 618 (342 918) 
Priemer 515 130  1 186  1 159  22 732  540 210 (517 476) 
Podiel 95,36% (99,55%)  0,22% (0,23%)  0,21% (0,22%)  4,21% ( – )  100,00% 
Spolu 10 817 737  24 912  24 346  477 378  11 344 405 (10 866 995) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.12. 18 230,741  212 819,900  172,968  231 223,610 
02.12. 13 408,652  153 350,018  161,039  166 919,709 
05.12. 14 679,344  156 156,827  354,061  171 190,232 
06.12. 14 847,585  124 038,668  184,801  139 071,054 
07.12. 20 900,683  588 514,305  232,964  609 647,951 
08.12. 21 405,258  179 950,248  185,203  201 540,710 
09.12. 18 517,276  149 094,883  198,749  167 810,909 
12.12. 16 527,401  174 388,697  622,814  191 538,913 
13.12. 16 584,760  112 523,330  249,471  129 357,562 
14.12. 20 662,789  554 615,281  241,627  575 519,698 
15.12. 22 780,392  180 579,404  244,346  203 604,142 
16.12. 21 535,371  172 757,628  238,974  194 531,972 
19.12. 16 955,725  197 855,932  684,903  215 496,559 
20.12. 22 475,370  181 313,660  246,212  204 035,242 
21.12. 25 325,434  676 322,772  260,694  701 908,900 
22.12. 21 469,645  199 063,750  265,079  220 798,474 
23.12. 23 858,456  235 175,830  292,437  259 326,723 
27.12. 29 484,268  206 333,309  473,200  236 290,776 
28.12. 27 530,180  548 073,722  146,671  575 750,572 
29.12. 29 274,842  231 252,148  141,503  260 668,493 
30.12. 22 012,224  255 149,309  169,926  277 331,458 
Priemer 20 879,352  261 396,649  274,650  282 550,650 
Podiel 7,39%  92,51%  0,10%  100,00% 
Spolu 438 466,396  5 489 329,621  5 767,642  5 933 563,659 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období