en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za máj 2006

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.05. 483 971  1 333  3 010  16 186  504 500 (488 314) 
03.05. 368 700  1 276  908  10 474  381 358 (370 884) 
04.05. 392 292  1 283  892  23 157  417 626 (394 467) 
05.05. 482 799  1 206  922  10 328  495 255 (484 927) 
09.05. 787 047  1 408  3 012  8 462  799 931 (791 467) 
10.05. 624 750  1 434  901  22 168  649 253 (627 085) 
11.05. 780 780  1 389  900  17 403  800 474 (783 069) 
12.05. 574 067  1 455  924  33 594  610 040 (576 446) 
15.05. 973 450  1 353  2 270  53 070  1 030 143 (977 073) 
16.05. 1 328 745  1 555  898  122 104  1 453 303 (1 331 198) 
17.05. 652 482  1 797  890  21 558  676 729 (655 169) 
18.05. 367 964  1 348  864  78 946  449 123 (370 176) 
19.05. 382 994  1 274  892  18 379  403 542 (385 160) 
22.05. 433 613  1 506  2 262  11 524  448 905 (437 381) 
23.05. 351 514  1 207  899  4 023  357 644 (353 620) 
24.05. 257 348  1 508  737  25 045  284 641 (259 593) 
25.05. 256 289  1 392  1 030  20 438  279 150 (258 711) 
26.05. 345 817  1 459  864  18 728  366 868 (348 140) 
29.05. 270 540  801  2 244  10 060  283 647 (273 585) 
30.05. 275 617  1 710  907  8 055  286 289 (278 234) 
31.05. 242 646  1 425  892  9 416  254 383 (244 963) 
Priemer 506 354  1 387  1 291  25 863  534 895 (509 032) 
Podiel 94,66% (99,47%)  0,26% (0,27%)  0,24% (0,25%)  4,84% ( – )  100,00% 
Spolu 10 633 425  29 119  27 118  543 118  11 232 804 (10 689 662) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.05. 21 261,879  238 300,660  371,278  259 933,818 
03.05. 65 341,808  757 425,385  115,761  822 882,954 
04.05. 19 588,927  230 280,516  115,319  249 984,762 
05.05. 19 958,326  252 653,658  112,677  272 724,662 
09.05. 17 523,685  264 133,108  376,894  282 033,688 
10.05. 44 394,549  739 995,397  132,772  784 522,719 
11.05. 18 500,944  217 135,894  145,359  235 782,197 
12.05. 24 001,630  278 676,839  155,602  302 834,070 
15.05. 22 971,960  256 112,660  375,974  279 460,594 
16.05. 17 282,330  318 024,901  140,060  335 447,291 
17.05. 56 958,950  751 592,823  138,742  808 690,515 
18.05. 17 347,087  267 890,287  131,358  285 368,732 
19.05. 17 237,762  302 455,091  125,472  319 818,325 
22.05. 25 329,992  288 140,433  318,455  313 788,880 
23.05. 34 002,725  254 646,870  115,878  288 765,473 
24.05. 58 358,675  819 958,499  84,283  878 401,457 
25.05. 33 766,383  243 458,711  148,812  277 373,907 
26.05. 31 983,091  228 277,418  117,155  260 377,665 
29.05. 12 353,746  33 408,864  300,095  46 062,705 
30.05. 15 834,010  315 288,109  111,133  331 233,252 
31.05. 44 156,973  690 681,249  106,177  734 944,400 
Priemer 29 435,973  368 977,970  178,060  398 592,003 
Podiel 7,38%  92,57%  0,04%  100,00% 
Spolu 618 155,432  7 748 537,372  3 739,256  8 370 432,066 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období