en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za jún 2006

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.06. 285 156  1 340  914  7 171  294 581 (287 410) 
02.06. 315 217  1 125  910  16 550  333 805 (317 252) 
05.06. 383 224  1 024  2 284  4 238  390 770 (386 532) 
06.06. 546 290  1 261  904  8 263  556 718 (548 455) 
07.06. 423 077  1 303  888  9 184  434 454 (425 268) 
08.06. 514 421  1 078  910  8 441  524 852 (516 409) 
09.06. 608 456  1 311  938  25 899  636 606 (610 705) 
12.06. 954 242  1 475  2 242  4 448  962 409 (957 959) 
13.06. 897 432  1 297  920  8 633  908 284 (899 649) 
14.06. 591 484  1 531  906  67 174  661 096 (593 921) 
15.06. 501 007  1 651  924  27 387  530 973 (503 582) 
16.06. 991 161  1 364  900  119 852  1 113 282 (993 425) 
19.06. 543 934  1 375  2 329  99 506  647 145 (547 638) 
20.06. 447 556  1 506  915  10 666  460 643 (449 977) 
21.06. 442 404  1 556  881  6 947  451 789 (444 841) 
22.06. 272 742  1 425  916  10 084  285 168 (275 083) 
23.06. 256 725  2 164  884  29 256  289 029 (259 773) 
26.06. 374 718  1 195  2 250  10 997  389 164 (378 163) 
27.06. 293 420  1 107  882  10 273  305 683 (295 409) 
28.06. 258 888  1 232  913  3 475  264 510 (261 033) 
29.06. 250 754  1 367  866  9 186  262 175 (252 987) 
30.06. 287 157  1 926  1 002  12 674  302 761 (290 085) 
Priemer 474 521  1 392  1 158  23 196  500 268 (477 071) 
Podiel 94,85% (99,47%)  0,28% (0,29%)  0,23% (0,24%)  4,64% ( – )  100,00% 
Spolu 10 439 465  30 613  25 478  510 304  11 005 897 (10 495 556) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.06. 21 461,420  363 051,486  119,839  384 632,745 
02.06. 17 012,909  324 665,703  111,268  341 789,879 
05.06. 13 704,968  325 136,601  283,635  339 125,204 
06.06. 19 767,436  356 726,343  109,713  376 603,492 
07.06. 52 837,932  942 941,566  105,189  995 884,686 
08.06. 20 065,643  263 363,505  117,847  283 546,994 
09.06. 24 884,259  235 570,856  134,282  260 589,397 
12.06. 20 982,868  235 287,902  367,672  256 638,441 
13.06. 21 535,636  247 158,635  145,594  268 839,865 
14.06. 32 227,159  491 284,997  150,796  523 662,951 
15.06. 26 841,616  253 189,856  148,704  280 180,176 
16.06. 19 996,833  242 079,745  145,245  262 221,823 
19.06. 18 810,560  283 610,029  340,921  302 761,510 
20.06. 14 739,800  246 793,956  134,069  261 667,824 
21.06. 42 939,986  972 474,827  121,564  1 015 536,377 
22.06. 17 377,725  271 094,125  133,596  288 605,446 
23.06. 18 858,404  305 278,769  121,889  324 259,062 
26.06. 23 778,654  216 761,599  309,928  240 850,181 
27.06. 34 998,128  208 069,816  123,843  243 191,787 
28.06. 49 132,544  443 746,206  123,961  493 002,711 
29.06. 23 663,744  259 513,907  120,389  283 298,039 
30.06. 31 629,872  325 486,763  127,948  357 244,584 
Priemer 25 784,004  355 149,418  163,541  381 096,962 
Podiel 6,77%  93,19%  0,04%  100,00% 
Spolu 567 248,096  7 813 287,192  3 597,892  8 384 133,174 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období