en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za júl 2006

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
03.07. 425 664  2 140  2 314  9 523  439 645 (430 118) 
04.07. 425 837  865  882  20 350  447 935 (427 584) 
06.07. 575 184  1 790  1 640  8 137  586 751 (578 614) 
07.07. 601 349  1 306  906  8 129  611 691 (603 561) 
10.07. 587 573  1 200  2 333  6 983  598 097 (591 106) 
11.07. 817 745  1 127  928  25 648  845 448 (819 800) 
12.07. 533 401  1 403  893  22 911  558 608 (535 697) 
13.07. 722 216  1 393  882  25 702  750 195 (724 491) 
14.07. 809 984  2 497  907  15 240  828 628 (813 388) 
17.07. 1 255 250  1 851  2 327  53 189  1 312 618 (1 259 428) 
18.07. 634 884  1 347  905  206 128  843 267 (637 136) 
19.07. 541 759  1 547  893  12 725  556 925 (544 199) 
20.07. 320 779  1 338  762  8 441  331 320 (322 879) 
21.07. 440 855  1 307  1 013  9 548  452 723 (443 175) 
24.07. 282 287  1 287  2 028  3 483  289 088 (285 602) 
25.07. 295 668  1 309  1 019  10 887  308 883 (297 996) 
26.07. 375 370  1 270  1 011  3 795  381 446 (377 651) 
27.07. 218 441  1 644  895  20 234  241 215 (220 980) 
28.07. 236 174  1 105  894  13 202  251 376 (238 173) 
31.07. 259 528  1 519  2 152  5 651  268 850 (263 199) 
Priemer 517 997  1 462  1 279  24 495  545 235 (520 739) 
Podiel 95,00% (99,47%)  0,27% (0,28%)  0,23% (0,25%)  4,49% ( – )  100,00% 
Spolu 10 359 948  29 245  25 584  489 906  10 904 709 (10 414 777) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
03.07. 45 275,973  369 507,324  299,409  415 082,705 
04.07. 20 587,766  110 165,325  117,687  130 870,778 
06.07. 82 686,529  977 959,523  200,397  1 060 846,449 
07.07. 42 296,439  339 059,033  128,432  381 483,904 
10.07. 53 169,986  316 831,361  350,903  370 352,250 
11.07. 47 041,757  284 430,928  145,761  331 618,446 
12.07. 60 149,738  691 248,130  152,691  751 550,558 
13.07. 31 893,785  200 409,422  150,040  232 453,247 
14.07. 38 156,394  391 893,827  154,327  430 204,549 
17.07. 45 937,521  360 892,659  365,760  407 195,940 
18.07. 18 548,248  309 398,915  142,515  328 089,678 
19.07. 47 448,259  676 598,448  131,913  724 178,619 
20.07. 49 529,565  300 912,048  120,509  350 562,122 
21.07. 29 246,472  248 394,121  134,914  277 775,507 
24.07. 32 559,208  246 519,203  258,393  279 336,804 
25.07. 41 019,038  207 310,633  166,140  248 495,812 
26.07. 68 507,479  641 933,781  123,819  710 565,079 
27.07. 51 403,490  391 981,685  117,352  443 502,527 
28.07. 34 797,013  325 384,971  122,487  360 304,471 
31.07. 33 780,158  373 750,955  266,105  407 797,219 
Priemer 43 701,741  388 229,115  182,478  432 113,333 
Podiel 10,11%  89,84%  0,04%  100,00% 
Spolu 874 034,818  7 764 582,292  3 649,554  8 642 266,664 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období