en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za august 2006

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.08. 297 396  967  1 084  8 161  307 610 (299 447) 
02.08. 303 898  1 215  898  5 404  311 415 (306 011) 
03.08. 294 786  984  862  7 123  303 755 (296 632) 
04.08. 332 427  938  875  21 937  356 177 (334 240) 
07.08. 562 704  1 300  2 290  3 197  569 491 (566 294) 
08.08. 519 411  1 064  925  7 165  528 567 (521 400) 
09.08. 507 506  1 283  872  15 693  525 355 (509 661) 
10.08. 487 188  1 242  926  29 396  518 752 (489 356) 
11.08. 669 440  1 319  897  14 116  685 772 (671 656) 
14.08. 799 575  1 357  2 324  63 490  866 746 (803 256) 
15.08. 827 090  1 110  902  9 888  838 990 (829 102) 
16.08. 1 192 318  1 169  902  124 703  1 319 092 (1 194 389) 
17.08. 499 168  1 108  906  21 889  523 071 (501 182) 
18.08. 333 376  1 105  900  101 761  437 142 (335 381) 
21.08. 522 649  1 064  2 328  21 681  547 722 (526 041) 
22.08. 332 544  1 075  925  3 980  338 524 (334 544) 
23.08. 253 861  1 234  890  11 636  267 621 (255 985) 
24.08. 236 498  1 097  896  16 834  255 326 (238 491) 
25.08. 224 228  1 110  890  25 200  251 428 (226 228) 
28.08. 390 537  1 271  2 297  18 515  412 621 (394 105) 
30.08. 304 022  1 398  1 641  13 013  320 074 (307 061) 
31.08. 292 976  1 475  902  24 318  319 674 (295 353) 
Priemer 462 891  1 177  1 197  25 868  491 133 (465 264) 
Podiel 94,25% (99,49%)  0,24% (0,25%)  0,24% (0,26%)  5,27% ( – )  100,00% 
Spolu 10 183 598  25 885  26 332  569 100  10 804 925 (10 235 815) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.08. 31 419,039  282 965,466  144,377  314 528,882 
02.08. 27 706,092  558 405,913  113,048  586 225,054 
03.08. 41 476,879  197 452,711  108,131  239 037,721 
04.08. 29 668,897  172 699,498  115,083  202 483,478 
07.08. 42 218,972  202 098,480  286,481  244 603,934 
08.08. 25 822,819  166 967,121  124,058  192 913,997 
09.08. 69 761,163  591 488,253  126,895  661 376,311 
10.08. 30 788,561  215 110,777  133,980  246 033,318 
11.08. 27 683,935  164 756,963  146,914  192 587,813 
14.08. 22 296,032  211 516,861  361,924  234 174,817 
15.08. 16 671,182  169 169,374  153,663  185 994,218 
16.08. 32 747,525  554 490,414  141,641  587 379,581 
17.08. 36 250,802  190 663,524  140,477  227 054,803 
18.08. 28 502,715  171 630,981  133,983  200 267,680 
21.08. 29 388,407  218 347,818  313,928  248 050,153 
22.08. 26 562,318  195 479,854  129,831  222 172,002 
23.08. 57 621,919  647 653,980  117,434  705 393,332 
24.08. 39 498,351  236 931,302  128,875  276 558,528 
25.08. 31 781,491  182 173,849  120,314  214 075,654 
28.08. 53 854,701  229 723,954  301,161  283 879,816 
30.08. 38 720,988  600 771,671  219,704  639 712,362 
31.08. 51 868,889  294 765,117  129,047  346 763,053 
Priemer 36 014,167  293 421,086  167,770  329 603,023 
Podiel 10,93%  89,02%  0,05%  100,00% 
Spolu 792 311,677  6 455 263,881  3 690,949  7 251 266,507 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období