en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za október 2006

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.10. 366 956  1 084  1 926  4 272  374 239 (369 966) 
03.10. 354 144  1 101  1 367  10 205  366 817 (356 612) 
04.10. 309 383  1 330  887  20 460  332 061 (311 600) 
05.10. 388 637  1 253  888  6 292  397 070 (390 778) 
06.10. 587 089  1 136  898  7 964  597 087 (589 123) 
09.10. 584 525  853  2 383  7 751  595 512 (587 761) 
10.10. 528 783  1 569  916  24 541  555 809 (531 268) 
11.10. 731 846  1 404  882  9 069  743 201 (734 132) 
12.10. 585 744  1 414  896  24 299  612 354 (588 054) 
13.10. 723 325  1 299  914  30 271  755 809 (725 538) 
16.10. 1 317 668  1 430  2 390  49 535  1 371 024 (1 321 488) 
17.10. 747 678  1 177  937  138 369  888 162 (749 792) 
18.10. 490 385  1 276  922  83 690  576 273 (492 583) 
19.10. 395 028  1 370  916  11 902  409 216 (397 314) 
20.10. 299 626  1 251  934  33 936  335 750 (301 811) 
23.10. 488 788  1 195  2 176  12 471  504 630 (492 159) 
24.10. 294 742  1 349  896  9 075  306 063 (296 987) 
25.10. 283 144  1 336  1 150  11 321  296 951 (285 630) 
26.10. 395 839  1 499  928  23 960  422 227 (398 266) 
27.10. 239 651  1 339  936  8 230  250 158 (241 926) 
30.10. 292 015  1 341  2 381  15 065  310 802 (295 737) 
31.10. 331 614  1 518  888  3 992  338 014 (334 020) 
Priemer 488 028  1 297  1 246  24 849  515 420 (490 570) 
Podiel 94,69% (99,48%)  0,25% (0,26%)  0,24% (0,25%)  4,82% ( – )  100,00% 
Spolu 10 736 610  28 524  27 411  546 670  11 339 229 (10 792 545) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.10. 26 220,063  166 084,102  240,842  192 545,007 
03.10. 25 586,895  159 090,657  181,698  184 859,250 
04.10. 41 498,846  484 861,864  107,380  526 468,090 
05.10. 31 818,168  227 802,323  118,590  259 739,081 
06.10. 31 317,619  234 988,145  121,482  266 427,246 
09.10. 25 822,681  40 174,443  335,387  66 332,511 
10.10. 23 259,108  200 651,568  136,338  224 047,014 
11.10. 44 160,959  608 299,209  144,923  652 605,091 
12.10. 31 027,256  162 255,028  146,707  193 428,992 
13.10. 24 306,306  189 095,711  156,894  213 558,911 
16.10. 27 084,295  200 979,499  400,387  228 464,182 
17.10. 24 253,063  192 150,422  147,780  216 551,265 
18.10. 45 568,964  425 334,968  139,846  471 043,778 
19.10. 27 212,008  159 522,754  135,949  186 870,712 
20.10. 22 313,453  169 170,527  136,095  191 620,075 
23.10. 20 395,575  160 024,309  338,412  180 758,296 
24.10. 21 483,579  182 519,540  124,513  204 127,632 
25.10. 64 383,827  685 553,906  124,762  750 062,494 
26.10. 49 399,130  241 923,896  120,935  291 443,961 
27.10. 22 318,947  215 163,882  126,071  237 608,900 
30.10. 23 534,844  195 187,047  317,932  219 039,822 
31.10. 31 121,703  219 258,566  127,803  250 508,071 
Priemer 31 094,877  250 913,289  178,669  282 186,836 
Podiel 11,02%  88,92%  0,06%  100,00% 
Spolu 684 087,289  5 520 092,366  3 930,726  6 208 110,381 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období