en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za november 2006

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.11. 379 180  1 678  1 685  11 630  394 173 (382 543) 
03.11. 357 320  1 274  912  24 464  383 971 (359 506) 
06.11. 514 253  1 313  2 405  4 839  522 812 (517 971) 
07.11. 488 241  1 296  906  6 481  496 924 (490 443) 
08.11. 475 115  1 347  916  12 358  489 736 (477 378) 
09.11. 580 713  1 276  908  28 302  611 199 (582 897) 
10.11. 493 784  1 267  866  28 043  523 960 (495 917) 
13.11. 905 378  1 392  2 062  5 733  914 565 (908 832) 
14.11. 843 621  1 326  1 190  61 185  907 327 (846 137) 
15.11. 807 241  1 544  922  16 830  826 537 (809 707) 
16.11. 1 255 923  1 774  916  138 878  1 397 493 (1 258 613) 
20.11. 643 534  1 742  3 200  94 752  743 229 (648 476) 
21.11. 673 290  1 562  920  9 973  685 745 (675 772) 
22.11. 290 589  1 455  920  27 571  320 535 (292 964) 
23.11. 304 232  858  878  20 570  326 539 (305 968) 
24.11. 267 152  1 757  941  21 300  291 151 (269 850) 
27.11. 385 501  1 224  2 395  11 359  400 481 (389 120) 
28.11. 324 082  1 596  912  2 652  329 242 (326 590) 
29.11. 264 187  1 202  929  6 548  272 868 (266 318) 
30.11. 278 293  1 659  866  9 051  289 869 (280 818) 
Priemer 526 581  1 427  1 282  27 126  556 418 (529 291) 
Podiel 94,64% (99,49%)  0,26% (0,27%)  0,23% (0,24%)  4,88% ( – )  100,00% 
Spolu 10 531 629  28 542  25 649  542 519  11 128 356 (10 585 820) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.11. 46 273,251  486 377,979  214,357  532 865,587 
03.11. 19 305,054  170 137,013  136,085  189 578,153 
06.11. 18 198,106  197 404,504  332,119  215 934,729 
07.11. 18 711,521  169 917,619  122,589  188 751,729 
08.11. 59 393,831  586 037,184  128,060  645 559,075 
09.11. 28 228,076  183 555,008  132,098  211 915,182 
10.11. 22 878,360  178 175,253  148,682  201 202,295 
13.11. 22 218,021  185 428,343  359,056  208 005,420 
14.11. 21 947,367  177 686,072  227,071  199 860,510 
15.11. 29 560,261  413 430,308  159,090  443 149,659 
16.11. 38 931,206  262 135,057  163,486  301 229,750 
20.11. 26 921,260  270 974,373  507,630  298 403,264 
21.11. 18 540,674  213 275,157  141,744  231 957,574 
22.11. 58 559,547  662 022,319  135,720  720 717,586 
23.11. 18 652,839  47 719,116  123,332  66 495,286 
24.11. 25 948,907  274 714,204  126,707  300 789,817 
27.11. 28 213,433  176 648,322  343,386  205 205,141 
28.11. 42 423,479  199 441,133  124,579  241 989,190 
29.11. 35 263,564  448 048,614  124,569  483 436,747 
30.11. 24 765,763  219 244,286  120,904  244 130,953 
Priemer 30 246,726  276 118,593  193,563  306 558,882 
Podiel 9,87%  90,07%  0,06%  100,00% 
Spolu 604 934,520  5 522 371,864  3 871,264  6 131 177,647 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období