en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za január 2007

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.01. 447 565  1 715  2 979  7 951  460 211 (452 259) 
03.01. 300 014  1 094  891  3 647  305 646 (301 999) 
04.01. 321 460  1 176  911  2 530  326 080 (323 547) 
05.01. 349 326  1 175  891  19 087  370 479 (351 392) 
08.01. 606 798  2 233  2 335  6 400  617 766 (611 366) 
09.01. 534 815  1 339  934  6 900  543 988 (537 088) 
10.01. 428 918  1 437  805  33 833  464 994 (431 160) 
11.01. 761 977  1 310  752  19 895  783 934 (764 039) 
12.01. 592 081  1 498  1 068  38 840  633 490 (594 647) 
15.01. 1 011 286  911  2 394  20 802  1 035 393 (1 014 591) 
16.01. 1 288 284  1 903  904  127 414  1 418 506 (1 291 091) 
17.01. 621 297  1 529  900  19 709  643 436 (623 726) 
18.01. 363 930  1 469  890  85 788  452 077 (366 289) 
19.01. 398 769  1 670  922  8 735  410 097 (401 361) 
22.01. 434 793  1 490  2 386  16 355  455 025 (438 669) 
23.01. 387 035  1 294  914  6 630  395 873 (389 243) 
24.01. 248 446  1 525  912  6 438  257 322 (250 883) 
25.01. 272 706  1 588  876  19 402  294 572 (275 170) 
26.01. 395 879  1 617  885  8 491  406 872 (398 381) 
29.01. 268 449  1 727  2 375  13 587  286 138 (272 551) 
30.01. 282 508  1 532  894  5 066  290 000 (284 934) 
31.01. 261 452  1 695  924  8 623  272 694 (264 071) 
Priemer 480 809  1 497  1 261  22 097  505 663 (483 566) 
Podiel 95,08% (99,43%)  0,30% (0,31%)  0,25% (0,26%)  4,37% ( – )  100,00% 
Spolu 10 577 788  32 927  27 742  486 123  11 124 593 (10 638 457) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.01. 23 466,527  205 801,286  293,004  229 560,816 
03.01. 40 036,690  454 565,768  89,513  494 691,971 
04.01. 22 746,574  152 977,114  89,634  175 813,322 
05.01. 29 474,151  144 400,305  97,553  173 972,009 
08.01. 21 204,290  193 498,254  282,630  214 985,174 
09.01. 21 158,834  147 077,368  101,589  168 337,791 
10.01. 53 642,379  484 835,902  106,288  538 584,569 
11.01. 54 739,278  281 140,064  94,668  335 974,010 
12.01. 52 825,131  271 012,516  165,664  324 003,311 
15.01. 57 744,930  158 240,256  325,242  216 310,428 
16.01. 36 820,669  319 528,317  122,825  356 471,811 
17.01. 32 927,484  563 069,811  125,443  596 122,738 
18.01. 27 239,129  246 607,019  118,106  273 964,254 
19.01. 28 598,450  267 991,291  109,954  296 699,695 
22.01. 40 941,704  273 297,766  287,542  314 527,012 
23.01. 31 919,712  250 080,583  109,820  282 110,114 
24.01. 60 050,601  492 902,533  102,058  553 055,192 
25.01. 50 596,420  278 284,504  98,567  328 979,491 
26.01. 85 864,280  274 623,773  100,852  360 588,906 
29.01. 51 938,114  277 960,270  273,260  330 171,644 
30.01. 38 978,321  232 185,726  101,596  271 265,643 
31.01. 61 389,621  558 209,604  98,764  619 697,989 
Priemer 42 013,786  296 740,456  149,753  338 903,995 
Podiel 12,40%  87,56%  0,04%  100,00% 
Spolu 924 303,289  6 528 290,030  3 294,572  7 455 887,890 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období