en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za marec 2007

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.03. 342 745  1 390  985  6 001  351 124 (345 120) 
02.03. 321 890  1 183  914  9 868  333 857 (323 987) 
05.03. 395 499  1 496  2 424  4 561  403 981 (399 419) 
06.03. 555 872  1 158  937  6 382  564 351 (557 967) 
07.03. 413 003  1 507  959  17 852  433 321 (415 469) 
08.03. 537 389  1 299  930  8 759  548 379 (539 618) 
09.03. 532 608  1 255  990  60 896  595 749 (534 853) 
12.03. 686 229  2 315  2 402  21 812  712 759 (690 946) 
13.03. 828 532  1 448  938  2 729  833 652 (830 918) 
14.03. 718 553  1 402  998  30 313  751 266 (720 953) 
15.03. 793 517  1 568  978  15 278  811 342 (796 063) 
16.03. 1 179 835  1 281  954  136 562  1 318 634 (1 182 070) 
19.03. 592 242  1 366  2 516  106 769  702 893 (596 124) 
20.03. 469 934  1 379  957  12 230  484 501 (472 270) 
21.03. 474 251  2 381  960  7 011  484 604 (477 592) 
22.03. 278 688  2 796  934  10 511  292 935 (282 418) 
23.03. 253 942  1 340  970  8 248  264 500 (256 252) 
26.03. 365 751  1 386  2 500  29 872  399 509 (369 637) 
27.03. 335 223  1 366  944  8 534  346 067 (337 533) 
28.03. 264 137  1 293  896  2 923  269 258 (266 326) 
29.03. 256 156  1 615  870  9 276  267 966 (258 641) 
30.03. 265 323  1 641  936  8 257  276 164 (267 900) 
Priemer 493 696  1 539  1 222  23 847  520 310 (496 458) 
Podiel 94,89% (99,44%)  0,30% (0,31%)  0,23% (0,25%)  4,58% ( – )  100,00% 
Spolu 10 861 319  33 865  26 892  524 644  11 446 812 (10 922 076) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.03. 25 378,535  223 659,619  104,672  249 142,826 
02.03. 27 708,816  185 626,793  108,422  213 444,030 
05.03. 16 700,256  189 780,333  273,184  206 753,773 
06.03. 18 461,159  155 577,728  106,409  174 145,296 
07.03. 21 135,010  400 020,855  109,938  421 265,803 
08.03. 18 331,221  209 302,965  111,254  227 745,440 
09.03. 17 136,131  234 132,411  130,271  251 398,813 
12.03. 19 009,025  293 260,061  347,491  312 616,578 
13.03. 17 848,603  233 760,638  139,770  251 749,010 
14.03. 20 000,281  620 915,433  139,192  641 054,905 
15.03. 28 797,453  388 606,377  145,137  417 548,967 
16.03. 21 438,484  333 535,365  143,130  355 116,978 
19.03. 16 266,062  409 592,298  350,665  426 209,026 
20.03. 23 940,840  352 169,300  122,484  376 232,624 
21.03. 31 820,893  636 069,861  110,961  668 001,714 
22.03. 19 805,398  710 119,652  117,188  730 042,238 
23.03. 16 533,055  585 398,245  112,242  602 043,542 
26.03. 26 199,894  552 535,585  303,907  579 039,386 
27.03. 47 616,249  578 949,913  111,786  626 677,948 
28.03. 32 100,284  971 587,005  94,270  1 003 781,560 
29.03. 23 862,285  593 359,324  93,004  617 314,613 
30.03. 26 464,326  587 615,634  98,962  614 178,922 
Priemer 23 479,739  429 344,336  153,379  452 977,454 
Podiel 5,18%  94,78%  0,03%  100,00% 
Spolu 516 554,260  9 445 575,395  3 374,339  9 965 503,992 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období