en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za máj 2007

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.05. 462 029  1 540  1 516  2 840  467 928 (465 085) 
03.05. 433 446  1 592  798  12 509  448 345 (435 836) 
04.05. 451 116  1 553  822  19 388  472 880 (453 491) 
07.05. 703 832  1 269  2 150  17 433  724 684 (707 251) 
09.05. 720 383  1 457  1 493  5 492  728 827 (723 333) 
10.05. 639 843  1 388  801  23 488  665 520 (642 032) 
11.05. 815 569  1 264  851  48 104  865 788 (817 684) 
14.05. 842 614  1 453  2 162  50 709  896 939 (846 229) 
15.05. 968 323  1 318  796  15 263  985 700 (970 437) 
16.05. 1 291 643  1 782  790  128 295  1 422 513 (1 294 215) 
17.05. 592 124  1 321  822  16 843  611 111 (594 267) 
18.05. 398 475  1 469  842  93 380  494 167 (400 786) 
21.05. 593 613  1 361  2 165  16 155  613 297 (597 139) 
22.05. 388 143  1 400  806  15 563  405 914 (390 349) 
23.05. 304 867  1 626  794  2 424  309 714 (307 287) 
24.05. 266 331  1 292  790  10 100  278 513 (268 413) 
25.05. 260 476  1 173  772  24 501  286 925 (262 421) 
28.05. 414 742  781  2 139  15 910  433 576 (417 662) 
29.05. 290 351  1 898  786  5 343  298 378 (293 035) 
30.05. 260 391  1 405  778  9 163  271 737 (262 574) 
31.05. 279 006  1 529  818  7 096  288 451 (281 353) 
Priemer 541 777  1 422  1 128  25 714  570 043 (544 328) 
Podiel 95,04% (99,53%)  0,25% (0,26%)  0,20% (0,21%)  4,51% ( – )  100,00% 
Spolu 11 377 317  29 871  23 691  539 999  11 970 907 (11 430 879) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.05. 40 537,463  557 573,839  119,469  598 230,771 
03.05. 27 671,728  222 706,699  62,441  250 440,867 
04.05. 21 240,153  168 006,351  65,710  189 312,214 
07.05. 22 087,955  195 240,074  164,328  217 492,356 
09.05. 33 808,121  637 947,611  123,986  671 879,718 
10.05. 26 774,578  165 518,212  66,957  192 359,747 
11.05. 24 190,674  197 484,722  82,664  221 758,059 
14.05. 21 276,555  233 120,183  203,624  254 600,361 
15.05. 20 416,776  187 241,259  81,698  207 739,733 
16.05. 45 643,287  595 126,899  78,763  640 848,950 
17.05. 22 284,384  187 490,257  81,194  209 855,835 
18.05. 19 622,946  226 586,988  76,880  246 286,814 
21.05. 14 999,074  213 920,714  181,457  229 101,245 
22.05. 16 490,837  236 441,458  71,080  253 003,376 
23.05. 50 549,247  646 916,298  65,422  697 530,967 
24.05. 20 236,511  205 481,591  71,960  225 790,062 
25.05. 30 395,306  205 445,293  72,050  235 912,650 
28.05. 37 000,294  33 196,239  168,160  70 364,694 
29.05. 28 341,774  239 033,302  69,164  267 444,240 
30.05. 48 640,600  631 680,305  66,006  680 386,911 
31.05. 26 440,506  299 875,205  62,919  326 378,630 
Priemer 28 507,084  299 334,929  96,949  327 938,962 
Podiel 8,69%  91,28%  0,03%  100,00% 
Spolu 598 648,769  6 286 033,499  2 035,932  6 886 718,200 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období