en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za jún 2007

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.06. 311 895  1 378  762  5 937  319 972 (314 035) 
04.06. 375 286  1 376  2 026  18 365  397 055 (378 688) 
05.06. 432 579  1 265  774  8 587  443 206 (434 618) 
06.06. 536 588  1 475  793  1 962  540 818 (538 856) 
07.06. 472 378  1 337  756  7 422  481 895 (474 471) 
08.06. 542 926  1 468  767  3 959  549 120 (545 161) 
11.06. 727 358  1 369  1 998  22 188  752 915 (730 725) 
12.06. 669 289  1 516  753  6 246  677 806 (671 558) 
13.06. 740 021  1 515  738  59 739  802 016 (742 274) 
14.06. 729 810  1 456  736  42 447  774 450 (732 002) 
15.06. 752 027  1 320  758  14 448  768 555 (754 105) 
18.06. 1 192 367  1 255  2 041  138 778  1 334 441 (1 195 663) 
19.06. 584 936  1 288  761  97 320  684 307 (586 985) 
20.06. 399 983  1 620  801  12 413  414 817 (402 404) 
21.06. 483 105  1 515  755  11 729  497 107 (485 375) 
22.06. 289 490  1 431  778  9 661  301 361 (291 699) 
25.06. 322 900  1 437  2 081  7 652  334 097 (326 418) 
26.06. 424 023  1 230  762  28 186  454 201 (426 015) 
27.06. 290 305  1 403  763  3 357  295 828 (292 471) 
28.06. 279 214  1 375  784  7 860  289 233 (281 373) 
29.06. 324 369  1 776  784  22 851  349 781 (326 929) 
Priemer 518 136  1 419  1 008  25 291  545 856 (520 563) 
Podiel 94,92% (99,53%)  0,26% (0,27%)  0,18% (0,19%)  4,63% ( – )  100,00% 
Spolu 10 880 849  29 805  21 171  531 107  11 462 981 (10 931 825) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.06. 24 555,566  300 528,613  71,261  325 155,440 
04.06. 15 142,529  240 381,127  161,065  255 684,720 
05.06. 17 924,041  219 006,078  64,224  236 994,343 
06.06. 48 698,197  548 477,588  65,083  597 240,868 
07.06. 19 625,140  172 346,665  65,169  192 036,973 
08.06. 20 460,165  166 192,765  75,051  186 727,981 
11.06. 20 207,984  145 928,569  188,611  166 325,165 
12.06. 20 465,274  188 558,592  81,545  209 105,410 
13.06. 48 379,590  549 856,149  79,717  598 315,456 
14.06. 32 700,023  182 540,435  87,934  215 328,392 
15.06. 18 514,668  181 574,688  81,751  200 171,106 
18.06. 22 619,226  171 356,630  201,171  194 177,027 
19.06. 18 504,785  157 364,432  74,974  175 944,191 
20.06. 51 025,076  589 636,067  77,071  640 738,213 
21.06. 20 260,292  206 478,634  70,551  226 809,478 
22.06. 19 105,280  194 293,648  71,845  213 470,772 
25.06. 27 259,039  206 494,786  172,764  233 926,589 
26.06. 41 123,094  160 681,399  71,631  201 876,124 
27.06. 62 448,269  491 264,230  71,130  553 783,628 
28.06. 24 559,444  181 912,038  69,932  206 541,414 
29.06. 28 738,765  242 113,758  74,889  270 927,412 
Priemer 28 681,736  261 761,281  94,160  290 537,176 
Podiel 9,87%  90,10%  0,03%  100,00% 
Spolu 602 316,447  5 496 986,891  1 977,369  6 101 280,702 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období