en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za august 2007

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.08. 297 935  1 498  790  2 556  302 782 (300 223) 
02.08. 337 021  1 394  776  6 749  345 940 (339 191) 
03.08. 306 297  1 229  846  24 858  333 230 (308 372) 
06.08. 537 034  1 158  2 118  2 782  543 093 (540 310) 
07.08. 498 094  1 153  791  5 014  505 053 (500 038) 
08.08. 457 631  1 246  814  4 232  463 923 (459 691) 
09.08. 557 307  1 165  843  27 559  586 882 (559 315) 
10.08. 466 759  1 248  789  80 677  549 476 (468 796) 
13.08. 921 638  1 250  2 135  23 906  948 930 (925 023) 
14.08. 701 726  1 215  789  29 877  733 610 (703 730) 
15.08. 863 307  1 299  799  10 406  875 812 (865 405) 
16.08. 1 212 225  1 169  798  138 496  1 352 695 (1 214 192) 
17.08. 540 952  1 239  809  22 858  565 859 (543 000) 
20.08. 407 444  1 445  2 207  83 961  495 057 (411 096) 
21.08. 594 912  1 397  840  11 443  608 593 (597 149) 
22.08. 258 580  1 291  875  7 812  268 559 (260 746) 
23.08. 286 077  1 300  843  10 987  299 208 (288 220) 
24.08. 252 177  1 360  839  23 125  277 501 (254 376) 
27.08. 372 855  1 193  2 208  22 498  398 754 (376 256) 
28.08. 302 786  1 031  834  9 040  313 692 (304 651) 
30.08. 283 896  1 455  1 535  10 011  296 897 (286 886) 
31.08. 273 685  1 526  821  4 368  280 401 (276 032) 
Priemer 487 743  1 285  1 095  25 601  515 725 (490 123) 
Podiel 94,57% (99,51%)  0,25% (0,26%)  0,21% (0,22%)  4,96% ( – )  100,00% 
Spolu 10 730 338  28 261  24 099  563 215  11 345 947 (10 782 698) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.08. 56 088,616  532 239,583  71,645  588 399,844 
02.08. 18 054,433  201 185,266  68,253  219 307,952 
03.08. 18 088,189  234 138,791  98,783  252 325,763 
06.08. 15 979,509  193 498,439  157,836  209 635,784 
07.08. 17 499,508  159 553,664  92,182  177 145,353 
08.08. 62 534,515  520 354,449  72,198  582 961,162 
09.08. 21 673,737  148 763,329  325,610  170 762,676 
10.08. 21 769,541  166 605,522  80,059  188 455,122 
13.08. 19 370,430  174 128,863  257,350  193 756,642 
14.08. 18 367,947  155 216,199  430,751  174 014,897 
15.08. 51 983,722  472 757,305  82,818  524 823,845 
16.08. 25 268,068  227 619,047  91,320  252 978,434 
17.08. 16 982,408  192 767,174  287,801  210 037,383 
20.08. 22 631,038  230 927,683  194,734  253 753,455 
21.08. 20 517,363  200 263,388  449,574  221 230,325 
22.08. 55 028,337  551 665,704  640,147  607 334,187 
23.08. 22 498,336  228 810,693  177,768  251 486,797 
24.08. 29 116,450  279 649,150  720,989  309 486,589 
27.08. 28 781,699  201 397,090  501,304  230 680,093 
28.08. 35 461,562  184 126,762  72,891  219 661,215 
30.08. 60 352,058  541 230,286  266,849  601 849,193 
31.08. 23 138,319  222 920,741  72,319  246 131,379 
Priemer 30 053,899  273 628,142  236,963  303 919,004 
Podiel 9,89%  90,03%  0,08%  100,00% 
Spolu 661 185,785  6 019 819,128  5 213,181  6 686 218,090 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období