en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za september 2007

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
03.09. 366 009  841  2 233  7 361  376 444 (369 083) 
04.09. 359 684  1 377  836  18 860  380 758 (361 897) 
05.09. 377 068  1 324  870  7 656  386 921 (379 262) 
06.09. 570 106  1 186  794  6 993  579 079 (572 086) 
07.09. 509 123  1 168  775  3 076  514 144 (511 066) 
10.09. 582 580  1 115  1 832  16 641  602 170 (585 527) 
11.09. 814 385  1 157  1 068  24 612  841 232 (816 610) 
12.09. 488 995  1 412  1 015  67 902  559 327 (491 422) 
13.09. 801 357  1 279  811  19 844  823 291 (803 447) 
14.09. 779 517  1 236  834  21 986  803 575 (781 587) 
17.09. 1 197 368  1 364  2 246  31 020  1 232 000 (1 200 978) 
18.09. 704 121  1 255  845  214 180  920 401 (706 221) 
19.09. 564 322  1 674  847  26 114  592 961 (566 843) 
20.09. 339 253  1 318  867  71 262  412 701 (341 438) 
21.09. 487 242  1 288  843  12 790  502 163 (489 373) 
24.09. 301 664  1 250  2 289  12 819  318 022 (305 203) 
25.09. 325 886  1 361  854  7 238  335 340 (328 101) 
26.09. 389 992  1 357  847  26 474  418 671 (392 196) 
27.09. 275 123  1 358  839  12 206  289 528 (277 320) 
28.09. 277 764  1 542  867  23 080  303 255 (280 173) 
Priemer 525 578  1 293  1 121  31 606  559 599 (527 992) 
Podiel 93,92% (99,54%)  0,23% (0,24%)  0,20% (0,21%)  5,65% ( – )  100,00% 
Spolu 10 511 559  25 862  22 412  632 114  11 191 983 (10 559 833) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
03.09. 17 686,657  60 616,210  174,944  78 477,812 
04.09. 20 265,614  205 329,453  76,040  225 671,107 
05.09. 50 758,924  548 910,600  1 551,798  601 221,322 
06.09. 19 750,231  184 556,067  3 804,207  208 110,506 
07.09. 19 380,470  142 176,463  70,858  161 627,791 
10.09. 18 562,425  142 261,791  258,315  161 082,531 
11.09. 19 724,168  127 406,150  138,836  147 269,155 
12.09. 67 269,918  496 057,060  587,787  563 914,765 
13.09. 27 491,777  163 478,694  104,531  191 075,002 
14.09. 20 134,422  173 213,388  90,634  193 438,444 
17.09. 19 593,059  169 306,851  323,209  189 223,119 
18.09. 18 168,862  169 738,290  82,966  187 990,117 
19.09. 42 448,421  561 240,783  98,046  603 787,250 
20.09. 33 352,502  207 854,896  102,977  241 310,375 
21.09. 29 283,496  201 154,380  291,679  230 729,555 
24.09. 21 920,193  189 596,082  247,298  211 763,574 
25.09. 26 149,448  179 952,719  106,215  206 208,381 
26.09. 85 414,193  496 115,265  68,530  581 597,988 
27.09. 19 321,374  199 163,806  75,206  218 560,387 
28.09. 23 552,306  215 270,463  69,986  238 892,755 
Priemer 30 011,423  241 669,971  416,203  272 097,597 
Podiel 11,03%  88,82%  0,15%  100,00% 
Spolu 600 228,460  4 833 399,411  8 324,062  5 441 951,936 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období