en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za november 2007

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.11. 416 549  1 537  1 557  17 175  436 858 (419 643) 
05.11. 426 646  1 225  2 221  9 306  439 402 (430 092) 
06.11. 579 267  1 108  810  5 930  587 115 (581 185) 
07.11. 450 862  1 293  835  7 205  460 196 (452 990) 
08.11. 546 400  1 361  836  12 916  561 513 (548 597) 
09.11. 599 389  1 388  827  19 539  621 143 (601 604) 
12.11. 761 201  930  2 260  4 146  768 541 (764 391) 
13.11. 850 741  1 738  846  24 488  877 818 (853 325) 
14.11. 689 089  1 435  793  100 372  791 706 (691 317) 
15.11. 868 671  1 510  870  28 352  899 403 (871 051) 
16.11. 1 218 556  1 411  851  132 426  1 353 250 (1 220 818) 
19.11. 662 929  1 430  2 187  24 907  691 455 (666 546) 
20.11. 450 264  1 300  872  89 144  541 580 (452 436) 
21.11. 599 673  1 429  839  15 480  617 421 (601 941) 
22.11. 326 721  899  855  11 301  339 777 (328 475) 
23.11. 293 869  1 806  869  4 552  301 097 (296 544) 
26.11. 422 552  1 424  2 283  30 084  456 344 (426 259) 
27.11. 362 970  1 391  861  6 190  371 415 (365 222) 
28.11. 283 670  1 627  852  9 353  295 503 (286 149) 
29.11. 278 948  1 367  834  11 812  292 961 (281 149) 
30.11. 287 341  1 822  858  26 764  316 785 (290 021) 
Priemer 541 729  1 401  1 144  28 164  572 442 (544 274) 
Podiel 94,63% (99,53%)  0,24% (0,26%)  0,20% (0,21%)  4,92% ( – )  100,00% 
Spolu 11 376 308  29 431  24 016  591 442  12 021 283 (11 429 755) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.11. 24 740,326  201 898,069  868,776  227 507,171 
05.11. 20 101,471  172 350,751  477,710  192 929,933 
06.11. 20 170,495  129 588,338  72,828  149 831,661 
07.11. 68 726,038  481 120,319  586,400  550 432,757 
08.11. 30 332,037  147 663,031  80,275  178 075,343 
09.11. 21 817,067  176 827,737  468,026  199 112,831 
12.11. 22 817,922  40 700,862  600,967  64 119,751 
13.11. 23 114,224  182 096,894  114,193  205 325,311 
14.11. 42 136,677  529 052,010  95,536  571 284,223 
15.11. 29 948,432  243 040,825  166,155  273 155,413 
16.11. 21 595,535  234 743,020  145,544  256 484,099 
19.11. 20 309,326  202 501,403  576,382  223 387,110 
20.11. 23 294,859  168 850,403  201,317  192 346,579 
21.11. 61 346,567  539 331,577  88,433  600 766,577 
22.11. 19 441,212  47 375,639  128,609  66 945,460 
23.11. 23 071,385  296 831,105  1 897,504  321 799,994 
26.11. 35 606,367  228 601,920  28 016,522  292 224,808 
27.11. 48 267,088  187 466,251  79,931  235 813,270 
28.11. 58 538,302  556 260,342  10 346,010  625 144,653 
29.11. 25 378,743  205 607,553  283,636  231 269,933 
30.11. 42 287,807  244 860,205  2 460,258  289 608,271 
Priemer 32 525,804  248 417,536  2 274,048  283 217,388 
Podiel 11,48%  87,71%  0,80%  100,00% 
Spolu 683 041,880  5 216 768,254  47 755,012  5 947 565,148 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období