en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za december 2007

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
03.12. 453 537  1 332  2 363  8 194  465 427 (457 232) 
04.12. 406 952  1 386  896  18 984  428 222 (409 234) 
05.12. 434 392  1 318  889  8 952  445 551 (436 599) 
06.12. 621 583  1 301  905  8 490  632 280 (623 789) 
07.12. 576 591  1 224  905  3 850  582 575 (578 720) 
10.12. 664 954  1 343  2 475  23 903  692 764 (668 772) 
11.12. 933 274  1 234  900  9 463  944 873 (935 408) 
12.12. 583 535  1 575  895  77 047  663 060 (586 005) 
13.12. 980 377  1 429  888  36 846  1 019 542 (982 694) 
14.12. 828 804  1 534  906  22 366  853 618 (831 244) 
17.12. 1 345 248  1 576  2 433  31 362  1 380 620 (1 349 257) 
18.12. 791 254  1 428  963  220 256  1 013 903 (793 645) 
19.12. 706 267  1 834  910  24 041  733 058 (709 011) 
20.12. 523 449  1 837  923  9 080  535 292 (526 209) 
21.12. 626 595  1 865  425  14 659  643 551 (628 885) 
27.12. 700 048  1 999  4 379  24 165  730 592 (706 426) 
28.12. 596 107  1 628  1 035  35 685  634 458 (598 770) 
31.12. 476 731  1 508  2 336  6 468  487 046 (480 575) 
Priemer 680 539  1 520  1 413  32 434  715 913 (683 471) 
Podiel 95,06% (99,57%)  0,21% (0,22%)  0,20% (0,21%)  4,53% ( – )  100,00% 
Spolu 12 249 698  27 351  25 426  583 811  12 886 432 (12 302 475) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
03.12. 30 164,695  195 206,900  377,957  225 749,552 
04.12. 26 016,513  162 993,960  119,752  189 130,225 
05.12. 69 560,155  511 765,043  9 236,034  590 561,233 
06.12. 25 295,840  184 999,720  132,001  210 427,561 
07.12. 25 484,364  142 547,249  752,929  168 784,542 
10.12. 30 610,786  170 385,143  252,396  201 248,325 
11.12. 30 068,798  164 714,387  283,764  195 066,949 
12.12. 63 299,999  514 001,976  154,420  577 456,396 
13.12. 33 884,776  174 713,837  115,818  208 714,432 
14.12. 34 135,813  245 994,868  112,151  280 242,832 
17.12. 26 184,269  222 655,257  969,254  249 808,780 
18.12. 24 939,582  198 277,091  667,677  223 884,350 
19.12. 70 330,356  572 932,085  2 703,389  645 965,831 
20.12. 45 901,167  272 991,497  137,905  319 030,569 
21.12. 51 076,884  247 205,218  11 790,891  310 072,993 
27.12. 81 327,015  603 740,078  367,715  685 434,808 
28.12. 56 111,120  276 455,272  107,894  332 674,286 
31.12. 44 496,965  293 696,629  189,605  338 383,199 
Priemer 42 716,061  286 404,234  1 581,753  330 702,048 
Podiel 12,92%  86,60%  0,48%  100,00% 
Spolu 768 889,097  5 155 276,210  28 471,552  5 952 636,863 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období