en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za február 2008

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.02. 302 390  1 268  925  10 637  315 223 (304 583) 
04.02. 371 839  1 506  2 413  3 828  379 586 (375 758) 
05.02. 405 599  1 455  921  16 090  424 065 (407 975) 
06.02. 514 077  1 452  926  8 059  524 514 (516 455) 
07.02. 457 310  1 362  880  13 383  472 936 (459 552) 
08.02. 562 344  1 271  915  11 360  575 897 (564 530) 
11.02. 851 873  1 535  2 427  3 243  859 080 (855 835) 
12.02. 680 207  1 347  940  7 997  690 503 (682 494) 
13.02. 758 961  1 724  921  7 806  769 413 (761 606) 
14.02. 769 751  1 450  917  108 507  880 626 (772 118) 
15.02. 804 341  1 621  905  51 983  858 858 (806 867) 
18.02. 1 294 230  812  2 450  225 290  1 522 782 (1 297 492) 
19.02. 688 930  1 875  925  18 219  709 950 (691 730) 
20.02. 347 355  1 625  889  8 057  357 926 (349 869) 
21.02. 504 896  1 313  873  11 928  519 011 (507 082) 
22.02. 310 089  1 360  868  12 122  324 440 (312 317) 
25.02. 350 577  1 244  2 353  5 756  359 931 (354 174) 
26.02. 448 942  1 459  871  19 597  470 869 (451 272) 
27.02. 257 777  1 695  934  3 248  263 654 (260 406) 
28.02. 255 786  1 324  925  13 013  271 050 (258 035) 
29.02. 285 527  1 565  948  12 973  301 015 (288 040) 
Priemer 534 419  1 441  1 196  27 290  564 349 (537 057) 
Podiel 94,70% (99,51%)  0,26% (0,27%)  0,21% (0,22%)  4,84% ( – )  100,00% 
Spolu 11 222 801  30 263  25 126  573 096  11 851 329 (11 278 190) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.02. 20 743,458  214 619,652  84,827  235 447,936 
04.02. 14 836,799  240 530,517  402,880  255 770,197 
05.02. 19 030,350  207 087,901  395,940  226 514,192 
06.02. 42 949,685  563 277,662  811,360  607 038,708 
07.02. 24 453,522  196 430,312  411,201  221 295,035 
08.02. 20 679,185  221 387,093  144,680  242 210,958 
11.02. 24 166,856  187 635,140  722,036  212 524,032 
12.02. 28 139,694  187 900,142  1 234,754  217 274,589 
13.02. 43 781,756  453 222,594  181,264  497 185,615 
14.02. 30 100,963  249 778,280  189,197  280 068,440 
15.02. 20 613,096  238 015,392  91,628  258 720,116 
18.02. 16 133,682  47 302,995  894,630  64 331,308 
19.02. 19 689,051  299 536,207  286,455  319 511,713 
20.02. 42 719,545  599 005,568  1 084,654  642 809,767 
21.02. 34 314,758  273 951,448  351,443  308 617,648 
22.02. 35 831,184  252 942,357  184,658  288 958,199 
25.02. 30 609,628  227 576,636  346,750  258 533,014 
26.02. 42 541,724  259 427,855  969,276  302 938,854 
27.02. 49 251,727  539 790,793  98,376  589 140,897 
28.02. 22 132,413  266 495,521  746,427  289 374,361 
29.02. 24 112,016  277 162,686  224,414  301 499,115 
Priemer 28 896,719  285 860,798  469,374  315 226,890 
Podiel 9,17%  90,68%  0,15%  100,00% 
Spolu 606 831,092  6 003 076,751  9 856,850  6 619 764,694 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období