en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za marec 2008

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
03.03. 436 826  1 470  2 473  25 951  466 721 (440 769) 
04.03. 393 341  1 451  927  17 267  412 989 (395 719) 
05.03. 410 064  1 538  940  2 906  415 448 (412 542) 
06.03. 581 930  1 476  953  8 248  592 607 (584 359) 
07.03. 542 211  1 232  933  10 507  554 886 (544 376) 
10.03. 636 178  1 534  2 089  8 871  648 672 (639 801) 
11.03. 860 620  1 331  1 332  15 700  878 985 (863 283) 
12.03. 557 107  1 599  906  66 060  625 672 (559 612) 
13.03. 857 213  1 369  895  29 579  889 056 (859 477) 
14.03. 855 349  1 344  875  23 300  880 868 (857 568) 
17.03. 1 296 915  1 379  2 308  103 812  1 404 416 (1 300 602) 
18.03. 837 456  1 376  897  173 739  1 013 473 (839 729) 
19.03. 562 699  1 686  902  10 358  575 645 (565 287) 
20.03. 403 687  1 487  903  15 444  421 522 (406 077) 
25.03. 631 069  1 980  3 778  9 647  646 480 (636 827) 
26.03. 498 121  1 573  889  19 943  520 526 (500 583) 
27.03. 329 791  1 517  901  11 155  343 364 (332 209) 
28.03. 320 961  1 442  892  35 096  358 392 (323 295) 
31.03. 373 670  1 875  2 398  3 681  381 625 (377 943) 
Priemer 599 221  1 508  1 378  31 119  633 229 (602 108) 
Podiel 94,63% (99,52%)  0,24% (0,25%)  0,22% (0,23%)  4,91% ( – )  100,00% 
Spolu 11 385 208  28 659  26 191  591 264  12 031 347 (11 440 058) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
03.03. 25 988,791  250 838,583  292,405  277 119,779 
04.03. 23 837,739  220 958,948  1 586,475  246 383,161 
05.03. 45 311,812  543 948,426  198,056  589 458,294 
06.03. 21 192,639  227 423,739  845,202  249 461,580 
07.03. 21 600,842  268 643,980  94,883  290 339,706 
10.03. 20 318,507  241 064,439  347,468  261 730,414 
11.03. 22 199,209  220 200,616  375,745  242 775,569 
12.03. 26 142,844  464 600,986  469,440  491 213,270 
13.03. 24 013,758  229 467,496  95,382  253 576,635 
14.03. 23 190,332  256 736,619  241,075  280 168,026 
17.03. 22 102,635  289 347,490  256,884  311 707,009 
18.03. 16 531,642  255 108,095  110,708  271 750,445 
19.03. 28 555,263  608 300,287  462,645  637 318,195 
20.03. 37 775,815  261 635,850  1 514,403  300 926,068 
25.03. 31 872,647  275 821,175  361,783  308 055,605 
26.03. 50 361,946  595 384,180  215,220  645 961,346 
27.03. 27 013,264  329 554,077  137,187  356 704,528 
28.03. 30 201,688  310 700,134  182,924  341 084,746 
31.03. 40 799,477  300 888,076  1 858,749  343 546,303 
Priemer 28 368,992  323 717,010  507,718  352 593,720 
Podiel 8,05%  91,81%  0,14%  100,00% 
Spolu 539 010,850  6 150 623,196  9 646,634  6 699 280,679 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období