en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za apríl 2008

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.04. 430 909  1 290  910  5 147  438 258 (433 109) 
02.04. 342 219  1 374  879  1 568  346 040 (344 472) 
03.04. 346 374  1 445  893  3 131  351 843 (348 712) 
04.04. 388 152  1 245  893  14 031  404 321 (390 290) 
07.04. 614 569  1 304  2 149  11 062  629 084 (618 022) 
08.04. 587 361  1 203  856  3 133  592 554 (589 420) 
09.04. 584 910  1 360  798  11 273  598 342 (587 068) 
10.04. 550 267  1 311  871  72 259  624 709 (552 449) 
11.04. 832 836  1 321  834  28 411  863 406 (834 991) 
14.04. 859 957  1 364  2 799  38 771  902 897 (864 120) 
15.04. 1 028 412  1 363  908  22 393  1 053 078 (1 030 683) 
16.04. 1 376 386  1 574  872  142 420  1 521 252 (1 378 832) 
17.04. 617 062  1 336  925  100 237  719 562 (619 323) 
18.04. 543 787  1 346  859  16 131  562 124 (545 992) 
21.04. 595 728  1 359  2 408  8 813  608 312 (599 495) 
22.04. 435 542  1 199  873  8 543  446 160 (437 614) 
23.04. 340 737  1 577  888  15 012  358 215 (343 202) 
24.04. 308 151  1 417  866  10 701  321 136 (310 434) 
25.04. 310 108  1 244  894  18 046  330 300 (312 246) 
28.04. 514 115  1 363  2 350  23 622  541 452 (517 828) 
29.04. 343 596  1 273  891  11 617  357 380 (345 760) 
30.04. 361 117  2 003  890  6 791  370 802 (364 010) 
Priemer 559 650  1 376  1 159  26 051  588 238 (562 185) 
Podiel 95,14% (99,55%)  0,23% (0,24%)  0,20% (0,21%)  4,43% ( – )  100,00% 
Spolu 12 312 295  30 271  25 506  573 112  12 941 227 (12 368 072) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.04. 45 018,458  261 542,186  83,611  306 644,255 
02.04. 35 728,741  530 471,137  773,525  566 973,403 
03.04. 18 992,035  241 682,449  78,836  260 753,320 
04.04. 20 251,211  226 713,003  634,404  247 598,617 
07.04. 17 665,785  270 382,881  1 066,381  289 115,047 
08.04. 19 865,141  213 801,278  1 119,039  234 785,459 
09.04. 30 016,384  517 426,753  503,956  547 947,093 
10.04. 24 003,549  255 268,640  117,923  279 390,112 
11.04. 29 397,205  295 852,121  173,859  325 423,184 
14.04. 21 063,464  233 163,217  1 111,796  255 338,476 
15.04. 21 072,632  212 965,047  657,385  234 695,064 
16.04. 36 576,624  498 427,831  92,497  535 096,952 
17.04. 27 132,350  266 135,392  2 882,143  296 149,884 
18.04. 29 861,455  266 170,063  199,839  296 231,358 
21.04. 20 401,367  277 722,378  222,679  298 346,424 
22.04. 18 641,362  199 824,511  194,558  218 660,431 
23.04. 26 322,013  523 606,171  81,653  550 009,836 
24.04. 24 376,859  238 536,612  501,687  263 415,158 
25.04. 26 592,947  224 255,422  540,882  251 389,251 
28.04. 46 329,704  284 071,376  1 509,959  331 911,038 
29.04. 34 211,313  247 729,522  2 857,540  284 798,374 
30.04. 48 071,362  601 162,216  1 747,000  650 980,578 
Priemer 28 254,180  313 041,373  779,598  342 075,151 
Podiel 8,26%  91,51%  0,23%  100,00% 
Spolu 621 591,961  6 886 910,206  17 151,152  7 525 653,314 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období