en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za máj 2008

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.05. 512 435  1 546  1 621  17 115  532 719 (515 602) 
05.05. 501 959  1 346  2 346  12 633  518 284 (505 651) 
06.05. 658 874  1 108  826  11 389  672 206 (660 808) 
07.05. 603 971  1 379  879  11 519  617 750 (606 229) 
09.05. 803 711  1 584  1 597  17 145  824 038 (806 892) 
12.05. 799 921  1 777  2 260  12 165  816 123 (803 958) 
13.05. 937 784  1 540  852  70 103  1 010 279 (940 176) 
14.05. 800 724  1 773  858  38 673  842 029 (803 355) 
15.05. 820 163  1 587  861  24 500  847 111 (822 611) 
16.05. 1 348 996  1 437  888  152 752  1 504 074 (1 351 321) 
19.05. 733 687  1 380  2 382  27 768  765 217 (737 449) 
20.05. 464 027  1 595  869  85 965  552 500 (466 491) 
21.05. 625 935  1 761  869  11 333  639 898 (628 565) 
22.05. 341 677  1 586  906  13 844  358 017 (344 169) 
23.05. 312 078  1 449  866  11 863  326 256 (314 393) 
26.05. 418 001  893  2 333  16 274  437 502 (421 227) 
27.05. 359 078  1 896  887  5 026  366 891 (361 861) 
28.05. 286 717  1 560  844  5 832  294 955 (289 121) 
29.05. 279 265  1 424  848  30 161  311 699 (281 537) 
30.05. 285 276  2 087  846  3 430  291 641 (288 209) 
Priemer 594 714  1 535  1 232  28 975  626 459 (597 481) 
Podiel 94,93% (99,54%)  0,25% (0,26%)  0,20% (0,21%)  4,63% ( – )  100,00% 
Spolu 11 894 279  30 708  24 638  579 490  12 529 189 (11 949 625) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.05. 29 688,473  305 959,680  626,341  336 274,494 
05.05. 24 217,328  218 352,784  186,684  242 756,796 
06.05. 22 887,177  131 200,306  70,868  154 158,351 
07.05. 31 768,864  493 054,393  448,110  525 271,367 
09.05. 26 365,300  242 790,093  534,324  269 689,717 
12.05. 25 288,376  247 460,835  270,696  273 019,908 
13.05. 27 995,045  211 101,348  244,297  239 340,690 
14.05. 37 452,896  522 153,026  119,400  559 725,322 
15.05. 31 623,961  220 433,431  96,198  252 153,590 
16.05. 31 056,383  212 321,845  229,356  243 607,584 
19.05. 24 013,197  231 053,081  224,494  255 290,772 
20.05. 30 148,564  269 504,654  636,454  300 289,672 
21.05. 24 625,136  628 708,422  878,977  654 212,535 
22.05. 19 057,788  259 277,811  552,058  278 887,656 
23.05. 31 011,143  249 191,791  643,634  280 846,568 
26.05. 32 545,012  41 333,795  201,377  74 080,184 
27.05. 46 990,680  332 308,444  83,472  379 382,596 
28.05. 31 959,435  547 173,748  176,089  579 309,271 
29.05. 21 916,073  313 090,906  675,142  335 682,121 
30.05. 26 654,152  412 073,784  387,154  439 115,091 
Priemer 28 863,249  304 427,209  364,256  333 654,714 
Podiel 8,65%  91,24%  0,11%  100,00% 
Spolu 577 264,983  6 088 544,177  7 285,125  6 673 094,285 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období